Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới hiện nay ? Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì ?

Mục lục bài viết

1. Mẫu Đơn xin nhận con nuôi

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02) được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Mẫu TP/CN-2011/CN.02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Ảnh 4 x 6 cm

(chụp chưa quá 6 tháng)

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Kính gửi(1):.............................

Ảnh 4 x 6 cm

(chụp chưa quá 6 tháng)

Chúng tôi/tôi là:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………………… Giới tính: ………..............…

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................

Dân tộc: .............................. Quốc tịch: .....................................

Nơi thường trú: ……………….....................................................

………...……………………………………………..........................

Tình trạng sức khỏe: ………………...........................……………

………...……………………………………………..........................

Họ và tên cha: ..............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................

Dân tộc:....................................... Quốc tịch: ..............................

Nơi thường trú: ..........................................................................

....................................................................................................

Họ và tên mẹ: ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................

Dân tộc:.................................... Quốc tịch: .............................

Nơi thường trú: ........................................................................

...................................................................................................

Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em (2):

.................................................................................................

................................................................................................

..............................................................................................

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

..............................................................................................

..............................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi: .....................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho..................... (3) nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị (4)........................................ xem xét, giải quyết.

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

(2) Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

(3) Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(4) Như kính gửi.

>&> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận nuôi con nuôi mới nhất ? Điều kiện người nước ngoài xin nhận con nuôi ở Việt Nam?

2. Người đã về hưu có được nhận nuôi con nuôi không ?

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi là giáo viên về hưu muốn nhận cháu Y ( 14 tuổi) làm con nuôi. Tuy nhiên khi ra Ủy ban nhân dân để làm thủ tục nhận con nuôi thì Cán bộ hộ tịch trả lời tôi như sau: “chị không được nhận cháu Y làm con nuôi do không đủ điều kiện vì hiện nay chị đã về hưu”.Vậy luật sư cho tôi hỏi việc làm của cán bộ hộ tịch như vậy có đúng hay không theo quy định của pháp luật? Tôi có đủ điều kiện để nhận nuôi con nuôi hay không? Nếu đủ điều kiện thì tôi phải làm thủ tục như thế nào để nhận nuôi con nuôi?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: G.N

>> Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

1. Về cơ quan hộ tịch từ chối chị về việc nhận cháu Y làm con nuôi ?

Theo điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về điều kiện với người nhận nuôi con nuôi như sau:

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.”

Điều 8 Luật nuôi con nuôi quy định điều kiện của người được nhận nuôi như sau:

"1. Trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.”

Như vậy, cháu Y (nếu chưa được người khác nhận làm con nuôi) sẽ đủ điều kiện được nhận làm con nuôi. Về lý do đã về hưu không phải là lý do hợp lý để cơ quan hộ tịch từ chối hồ sơ xin nhận con nuôi của chị.

Bởi lẽ, chị đã về hưu (tức là hơn cháu Uyên hơn 20 tuổi), nếu chị chứng minh được mình về hưu nhưng vẫn có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi và không thuộc trường hợp không được nhận con nuôi thì chị hoàn toàn có quyền nhận nuôi cháu Y. Ví dụ : tuy đã về hưu nhưng bà chứng minh được mình vẫn có thu nhập, vẫn có lương hưu, có chỗ ở, yêu thích trẻ em …thì chị đủ điều kiện được nhận con nuôi và việc cơ quan trả lời bà như vậy là không có căn cứ.

Tuy nhiên, do chị không cung cấp đầy đủ thông tin nên cần phải đặt ra trường hợp là chị không đủ điều kiện về sức khỏe đẻ chăm sóc, giáo dục con nuôi. Nếu chị không đủ điều kiện về sức khỏe để chăm sóc, giáo dục con thì việc cơ quan trả lời chị như vậy là có căn cứ. Trường hợp này, chị cần phải xin xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền để chứng minh chị có đủ điều kiện về sức khỏe để nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, chị cần chứng minh chị có đủ điều kiện để nhận nuôi con nuôi, sau đó, chị làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Thứ nhất, bà Ngọc cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ xin con nuôi và nhận con nuôi theo điều 17, điều 18 Luật nuôi con nuôi 2010 như sau:

“Điều 17. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này."

Trường hợp chị và cháu Y không cùng thường trú tại một địa bàn xã, thì việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi được thực hiện theo điều 7 Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi như sau:

+ Trường hợp chị nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cháu Y, thì văn bản về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của chị do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi chị thường trú xác nhận.

+ Trường hợp chị nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị cư trú, thì công chức tư pháp – hộ tịch xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của chị.

"Điều 18. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước

1. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

a) Giấy khai sinh;

b) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

d) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự;

đ) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

2. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.”

Lưu ý : Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó. Cụ thể trường hợp này cháu Y đã 14 tuổi nên chị cần xem xét đến nguyện vọng của cháu Y.

Sau đó, chị tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cháu Y thường trú hoặc nơi chị thường trú. Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê

>&> Xem thêm:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi mới nhất ? Thủ tục làm con nuôi cho người nước ngoài ?

3. Thủ tục xin nhận con nuôi Việt Nam ?

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có ý định xin con nuôi Việt Nam nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào?
Mong luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cám ơn.
Người gửi: Đặng Tuyết Anh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời

* Điều kiện nhận con nuôi:

- Theo Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi:

"1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này."

- Người được nhận làm con nuôi cần thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 8 Luật này:

"1. Trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi."

* Về thẩm quyền đăng kí nuôi con nuôi:

"1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

3. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài."

* Về thủ tục đăng kí nuôi con nuôi:

- Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.

- Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

1. Giấy khai sinh;

2. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

3. Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

4. Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự;

5. Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

- Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền.

- Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trân trọng./.

>&> Xem thêm:  Mẫu biên bản về việc lấy ý kiến cho trẻ em làm con nuôi ? Công ước Lahaye 1993 bảo vệ trẻ em ?

4. Con đẻ kết hôn với con nuôi thì có trái luật không ?

Xin chào Luật Sư, em có thắc mắc về thủ tục kết hôn với người Đài Loan một chút ạ! Cho em hỏi về trường hợp sau liệu có kết hôn được với nhau không ạ. Trường hợp người con trai là con nuôi trong gia đình. Người con gái là con đẻ trong gia đình. Vì họ yêu nhau và gia đình ngăn cấm. Và hai người họ đã thành lập gia đình. Người con gái thì sang Đài Loan lấy chồng.
Sau khi không hạnh phúc, người con gái đã ly hôn chồng. Người con trai tại Việt Nam cũng đã ly hôn vợ. Nhưng hai người họ vẫn còn yêu thương nhau và có nhu cầu kết hôn với nhau. Gia đình đã cho phép họ kết hôn với nhau. Vì họ không có cùng huyết thống. Vậy cho em hỏi hai người đó liệu có kết hôn được không ạ? Và cho em hỏi về thủ tục chính xác với ạ! Vì hiện tại chị này đang ở Đài Loan và đã có quốc tịch Đài Loan.

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đinh gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về vấn đề: Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

"1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;"

Như vậy, không có quy định cấm kết hôn giữa con đẻ và con nuôi nên con gái đẻ và con nuôi được quyền kết hôn với nhau. Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương và dành quyền nuôi con ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>&> Xem thêm:  Những vướng mắc về thủ tục nhận con và nuôi con nuôi ? Điều kiện nhận nuôi con nuôi là gì ?

5. Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì? đăng ký nhận con nuôi ở đâu?
Cảm ơn luật sư!

.Thủ tục xin nhận con nuôi Việt Nam?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 26 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi gồm có:

1. Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định).

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải do chính cha, mẹ đẻ và người nhận con nuôi lập, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đẻ đã ly hôn. Trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì chỉ cần chữ ký của người kia; nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì người hoặc tổ chức giám hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký Giấy thỏa thuận. Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng mà không xác định được địa chỉ của cha, mẹ đẻ, thì người đại diện của cơ sở nuôi dưỡng ký Giấy thoả thuận.
Nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, thì trong Giấy thỏa thuận phải có ý kiến của người đó về việc đồng ý làm con nuôi, trừ trường hợp người đó bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong trường hợp người nhận con nuôi không cư trú tại xã, phường, thị trấn, nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã, nơi người nhận con nuôi cư trú về việc người đó có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi.

3. Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>&> Xem thêm:  Điều kiện nhận nuôi trẻ mồ côi làm con nuôi ? Thủ tục cho và nhận con nuôi thực hiện thế nào ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/mau-don-xin-nhan-con-nuoi-mau-tp-cn-2011-cn-02-.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,703,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4820,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1311,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4443,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới hiện nay ? Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì ?
Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới hiện nay ? Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì ?
https://luatminhkhue.vn/LMK/article/mergepost/thu-tuc-xin-nhan-con-nuoi-viet-nam--16774.png
PhoNha
https://www.phonha.com/2020/11/mau-on-xin-nhan-con-nuoi-moi-hien-nay.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2020/11/mau-on-xin-nhan-con-nuoi-moi-hien-nay.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy