Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ? Xử lý mua bán trẻ em làm con nuôi ?

Mục lục bài viết

1. Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi muốn hỏi nếu trường hợp xin con nuôi mà không qua pháp luật, mà chỉ hai bên gia đình thỏa thuận thì sau này mẹ đẻ cháu không muốn cho nữa mà đòi lại. Vậy chúng tôi phải giải quyết như thế nào để được quyền nuôi cháu tiếp?
Người gửi: T.Nga

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trường hợp của bạn nhận nuôi con không theo quy định pháp luật mà chỉ có sự thỏa thuận giữa hai bên gia đình (gia đình nhận nuôi và gia đình cho nhận nuôi); để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người nhận nuôi, con nuôi và người cho nhận nuôi, bạn cần phải hoàn thiện thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Bạn không nói rõ số tuổi của con nuôi bạn, thời điểm hai bên gia đình thỏa thuận nhận nuôi, nên chúng tôi phân tích theo hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Việc nuôi con nuôi phát sinh trên thực tế sau 01/01/2011, và người được nhận nuôi đảm bảo quy định về độ tuổi quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 :

Để tiến hành thủ tục nhận con nuôi, bạn cần phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi bạn thường trú (nếu hai bên gia đình có thỏa thuận). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ giải quyết việc nuôi con nuôi cho bạn. (căn cứ điều 19 Luật Nuôi con nuôi 2010)

Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về độ tuổi của người được nhận làm con nuôi như sau:

"Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

1. Trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi."

Hồ sơ của người nhận con nuôihồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước được quy định tại điều 17, điều 18 Luật Nuôi con nuôi 2010 như sau:

"Điều 17. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.

Điều 18. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước

1. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

a) Giấy khai sinh;

b) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

d) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

đ) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

2. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng."

Bạn cũng cần phải chú ý: "Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó" (Điều 21 khoản 1 Luật Nuôi con nuôi 2010 )

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi được cụ thể hơn tại điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi:

"Điều 10. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

1. Việc đăng ký nuôi con nuôi được tiến hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên.

2. Trường hợp con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi mà phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã còn để trống, thì căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch ghi bổ sung các thông tin của cha mẹ nuôi vào phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; tại cột ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.

3. Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi."

Trường hợp 2: Việc nuôi con nuôi phát sinh trên thực tế trước 01/01/2011 (không phụ thuộc vào độ tuổi hiện tại của con nuôi bạn)

Theo quy định tại điều 23 khoản 1 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP thì:

"Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2011, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi, thì được đăng ký kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi."

Trong trường hợp này, bạn cần chuẩn bị hồ sơthủ tục theo quy định Nghị định số 19/2011/NĐ-CP như sau:

"Điều 24. Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

1. Người nhận con nuôi phải làm Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú. Trong Tờ khai cần ghi rõ ngày, tháng, năm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên thực tế, có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

2. Kèm theo Tờ khai phải có các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi;

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi;

c) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có;

d) Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi, nếu có.

Điều 25. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã cử công chức tư pháp – hộ tịch phối hợp Công an xã tiến hành kiểm tra và xác minh; nếu cả người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi đều còn sống, quan hệ cha mẹ và con giữa các bên vẫn đang tồn tại, các bên có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau trên thực tế như cha mẹ và con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cả người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi đều phải có mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>&> Xem thêm:  Việt kiều mỹ muốn nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng điều kiện và chuẩn bị giấy tờ gì ?

2. Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Canada ?

Ngày 13 tháng 11 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6530/VPCP-QHQT ủy quyền ký Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và các tỉnh bang, lãnh thổ của Canada:

Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân về con nuôi, gọi: 1900.6162

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6530/VPCP-QHQT
V/v Ủy quyền ký Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và các tỉnh bang, lãnh thổ của Canada

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (côngvăn số 29/TTr-BTP ngày 30 tháng 10 năm 2007) về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các tỉnh bang, lãnh thổ của Canadavề hợp tác nuôi con nuôi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư phápHà Hùng Cường thay mặt Chính phủ ký Thỏa thuận về hợp tác nuôi con nuôi giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tỉnh liên bang, lãnh thổ củaCanada.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủtục xác nhận ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: VX, TH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc

>&> Xem thêm:  Mẫu báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước ? Thủ tục cho nhận con nuôi ?

3. Ký Công ước bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế ?

Ngày 19 tháng 11 năm 2010, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Công văn 2135/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Công ước bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế:
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Ký Công ước bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 41/TTr-BTP ngày 21 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý ký Công ước Lahay về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế như kiến nghị của Bộ Tư pháp nêu tại văn bản trên.
2. Ủy quyền cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan thay mặt Nhà nước ta ký Công ước trên.
3. Sau khi ký, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan làm thủ tục để trình Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước theo quyết định hiện hành của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng CTN (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, PL; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

>&> Xem thêm:  Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ? Quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi ?

4. Phối hợp quản lý giới thiệu nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ?

Ngày 09 tháng 07 năm 2014, Bộ Tư Pháp ban hành Công văn 3028/BTP-CCN năm 2014 phối hợp quản lý giới thiệu nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài:

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3028/BTP-CCN
V/v chỉ định cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 03 năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và 02 nămthực thi Công ước Lahay, công tác quản lý và giải quyết việc nuôi con nuôi nướcngoài đã dần đi vào nền nếp, bức tranh tổng thể về nuôi con nuôi nước ngoài đãđược cải thiện trên phương diện quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đãđạt được, công tác giải quyết việc nuôi con nuôi vẫn còn những hạn chế nhấtđịnh, một số địa phương chưa quan tâm đến công tác tìm gia đình thay thế ởtrong nước cho trẻ em và tìm gia đình thay thế ở nước ngoài khi không tìm đượcgia đình thay thế ở trong nước, chưa chỉ định các cơsở nuôi dưỡng được cho làm con nuôi nước ngoài, chưa ban hành Quy chếphối hợp liên ngành tại địa phương về việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tốnước ngoài. Việc chậm trễ và chưa quan tâm đúng mức đến việc tìm gia đình thaythế cho trẻ em ở địa phương đã ảnh hưởng vàthậm chí làm mất cơ hội có mái ấm gia đình ở trong nước và ở nước ngoài cho trẻem có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những trẻ em khuyết tật, bệnh tật hiểm nghèocần điều trị lâu dài, thậm chí suốt đời. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiếnnhư sau:

Thứ nhất, theo quy định Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011của Chínhphủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định các cơ sở nuôi dưỡng được cho làm connuôi nước ngoài, Sở Tư pháp thông báo cho Cục con nuôi về danh sách cơ sở nuôidưỡng được cho làm con nuôi ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ địnhđể theo dõi và phối hợp quản lý. Tuy nhiên, kể từ ngày Luật Nuôi con nuôi cóhiệu lực thi hành cho đến trước thời điểm Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả sơ kết ba năm thi hành Luật Nuôicon nuôi, Bộ Tư pháp chỉ nhận được văn bản của 05/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo về danh sách cơ sở nuôidưỡng được chỉ định cho làm con nuôi ở nước ngoài. Sau Hội nghị này, Bộ Tư phápmới có danh sách 66 cơ sở nuôi dưỡng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đượccho làm con nuôi ở nước ngoài, trong khi đó hiện có 452 cơ sở nuôi dưỡng (179 cơ sở nuôi dưỡng công lập và 273 cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập) trên phạm vicả nước.

- Thứ hai, theo quy định tại Khoản1 Điều 20 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày21/3/2011của Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhândân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trongviệc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, khách quan,phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bộ Tư pháp đã xây dựng Quychế mẫu và gửi đến các địa phương để trên cơ sở đó, địa phương ban hành quy chếphối hợp liên ngành, tuy nhiên, cho đến hiện nay, Bộ Tư pháp chỉ mới nhận đượcbáo cáo của 11/63 địa phương về việc đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành, 03 địa phương báo cáo về việc đang thực hiện việc xây dựng Quy chếphối hợp liên ngành.

Từ thực trạng nêu trên. Bộ Tư pháp đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau:

- Những Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộcTrung ương nào chưa chỉ định thì sớm chỉ định các cơ sở nuôi dưỡng được cho làmcon nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nếu đã chỉ định các cơ sở nuôi dưỡngđược cho làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh thì thực hiện việc rà soát,bổ sung, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp lập danh sách và thông báo cho Bộ Tư phápđể theo dõi, phối hợp quản lý.

- Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, căn cứ Quy chế mẫu do Bộ Tư pháp ban hành, sớmban hành quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi connuôi có yếu tố nước ngoài và báo cáo Bộ Tư pháp vềvấn đề này.

Bộ Tư pháp đề nghị Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương nghiêm túc thựchiện Luật Nuôi con nuôi nói chung, đặc biệt là hai vấn đề nói trên, đảm bảo quyềnvà lợi ích của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục Con nuôi.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

>&> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước ? Mẫu đơn xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi ?

5. Xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi tại chùa Bồ Đề ?

Ngày 19 tháng 08 năm 2014, Văn Phòng Chính Phủ ban hành Công văn 6371/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề:
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v:Xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014
Kính gửi:
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 63/LĐTBXH-BTXH ngày 08 tháng 8 năm 2014) về việc xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, và nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
2. Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội mà chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định;
3. Bộ Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật nuôi con nuôi; bảo đảm trẻ em bị bỏ rơi được đăng ký giấy khai sinh theo quy định;
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và hoạt động của cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;
5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức tôn giáo hỗ trợ các cơ quan chức năng của Nhà nước chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: PL, TKBT, TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3).
ĐND.96
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

>&> Xem thêm:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi mới nhất ? Thủ tục làm con nuôi cho người nước ngoài ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/nhan-con-nuoi-khong-co-giay-to-thi-giai-quyet-nhu-the-nao-.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,703,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4823,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1311,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4447,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ? Xử lý mua bán trẻ em làm con nuôi ?
Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ? Xử lý mua bán trẻ em làm con nuôi ?
https://luatminhkhue.vn/LMK/article/mergepost/nhan-con-nuoi-khong-co-giay-to-thi-giai-quyet-nhu-the-nao--19963.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2020/11/nhan-con-nuoi-khong-co-giay-to-thi-giai.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2020/11/nhan-con-nuoi-khong-co-giay-to-thi-giai.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy