Quy định về việc trang phục của giáo viên nước ngoài

Mục lục bài viết

Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Công ty tôi đang vướng mắc về việc "công ty yêu cầu giáo viên người nước ngoài mặc đồng phục theo yêu cầu của Sở Giáo dục (yêu cầu này xuất hiện trong buổi họp chỉ đạo năm học mới của Sở, không có công văn hướng dẫn) và yêu cầu mặc đồng phục cũng không nêu trong nội quy của giáo viên (bản đã phổ biến cho GV nước ngoài) cũng như nêu trong Hợp đồng lao động của họ.)

Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục HN, đơn vị chủ quản của chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi nội quy/quy định về trang phục sau khi hợp đồng đã được ký kết không?

Nếu vậy, phụ lục có phải được ký để phản ánh điều này không?

Nếu vậy, giáo viên có thể từ chối ký vào phụ lục nói trên không? Giáo viên có thể từ chối phụ lục.

Nếu giáo viên không chịu ký vào phụ lục thì có thể bị xử lý kỷ luật gì?

 Nếu công ty có quyền thay đổi nội quy/quy định về trang phục sau khi hợp đồng đã được ký kết, thì biện pháp kỷ luật nào có thể được thực hiện đối với nhân viên từ chối tuân thủ nội quy (từ góc độ pháp lý)?

TRẢ LỜI:

>&> Xem thêm:  Quy định về xử lý kỷ luật bằng hình thức nhắc nhở bằng văn bản ? Cách viết đơn xin nghỉ việc ?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật giáo dục 2019;

- Luật lao động 201.2

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động;

- Quyết định 1299/QĐ-Ttg năm 2018 về phê duyệt đề án "xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" do thủ tướng chính phủ ban hành.

- Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành

- Công văn số 3820/SGDĐT -CTT của Sở giáo dục đào tạo - UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.


NỘI DUNG TƯ VẤN

Để làm rõ các vấn đề của quý khách đang vướng mắc, tôi sẽ phân tích nội dung tư vấn theo hai vấn đề chủ yếu. Thứ nhất, vấn đề Sở giáo dục quy định giáo viên người nước ngoài mặc đồng phục đúng hay sai? Thứ hai, trả lời các nội dung câu hỏi của quý khách vướng mắc về vấn đề lao động.

1. Vấn đề 1: Mặc đồng phục đối với giáo viên người nước ngoài.

>&> Xem thêm:  Luật sư tư vấn về xử lý kỷ luật, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trực tuyến miễn phí

Theo quy định của Luật giáo dục năm 2019, giáo viên giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo. Chính vì vậy, là giáo viên cũng có những chuẩn mực nhất định mà là nhà giáo phải theo chuẩn mực ấy.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định:

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.”

Quy tắc ứng xử chung yêu cầu giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục. Có thể thấy quy tắc này khá chung chung, không quy định cụ thể thế nào là trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục. Có thể giải thích điều này vì đây là quý tắc ứng xử chung do Bộ giáo dục đào tạo ban hành, được áp dụng trong phạm vi toàn quốc, cho cán bộ quản lý, giáo viên, không phân biệt giáo viên nước ngoài hay giáo viên Việt Nam. Đồng thời, tùy từng môi trường làm việc mà có những trang phục lịch sự và phù hợp với môi trường đó. Chính vậy, tại quy tắc ứng xử này, Bộ giáo dục đã quy định như trên.

Vấn đề văn hóa ứng xử là một vấn đề rất quan trọng trong giáo dục, vì vậy tại quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ năm 2018 đã phê duyệt đề án "xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

Tại khoản 2 mục II Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” quy định như sau:

“2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quy tắc ứng xử trong trường học; trên cơ sở đó các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...).”

Theo quy định này, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quy tắc ứng xử trong trường học. Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...).

>&> Xem thêm:  Tư vấn cách xử lý kỷ luật nhân viên hợp pháp khi có thái độ, tiết lộ thông tin nhạy cảm của lãnh đạo ?

Ngày 3/9/2019 Sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3820/SGDĐT -CTTT về việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. Văn bản này quy định khá chung chung, không để cập đến vấn đề cụ thể trang phục của giáo viên.

Kết luận: Hiện này, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có văn bản nào quy định cụ thể Giáo viên người nước ngoài hay giao viên người Việt Nam phải mặc đồng phục. Mà trên cơ sở Bộ quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường học xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử phù hợp với môi trường và tính chất công việc.

Do đó, đối với yêu cầu giáo viên người nước ngoài mặc đồng phục của Sở Giáo dục Hà Nội chưa có công văn hướng dẫn thực hiện, nên Sở giáo dục yêu cầu như vậy là chưa có cơ sở.

2. Vấn đề 2: Trả lời các câu hỏi cụ thể

Câu hỏi 1: Công ty có quyền thay đổi nội quy/quy định về trang phục sau khi hợp đồng đã được ký kết không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động 201.2 về nội dung chủ yếu của nội quy lao động quy định khá nhiều nội dung, trong đó có nội dung: Nội quy lao động quy định về:

2. Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).”

Theo đó, trong nội quy lao động, công ty có thể quy định về văn hóa ứng xử, trang phục của giáo viên (người lao động của công ty). Trường hợp trong nội quy lao động chưa quy định nội dung về trang phục của giáo viên. Công ty có thể chỉnh sửa nội quy lao động theo khoản 5 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

“Điều 28. Đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động

>&> Xem thêm:  Quy định mặc áo đồng phục đối với nhân viên có phải là quy định bắt buộc phải thực hiện không ?

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

Do đó, công ty hoàn toàn có quyền sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực. Bổ sung vấn đề trang phục của người lao động (giáo viên) của công ty. Công ty lưu ý, khi sửa đổi, bổ sung nội quy lao động cần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Kết luận: Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung nội quy lao động về trang phục của người lao động ngay cả hợp đồng lao động đã được ký kết.

Câu hỏi 2: Nếu vậy, phụ lục có phải được ký để phản ánh điều này không? giáo viên có thể từ chối ký vào phụ lục nói trên không? Giáo viên có thể từ chối phụ lục.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 5 Luật lao động 201.2 quy định: Quyền và nghĩa vụ của người lao động như sau:

“2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

>&> Xem thêm:  Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức ?

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Theo đó, nghĩa vụ của người lao động là thực hiện đúng hợp đồng lao động, chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện đúng nội quy lao động. Do đó, nếu nội quy lao động của công ty được sửa đổi, bổ sung đúng quy định của pháp luật thì người lao động, trong trường hợp này là “giáo viên” phải có nghĩa vụ chấp hành nội quy lao động đó.

Kết luận: phụ lục hợp đồng có thể có hoặc không thể hiện nội dung naỳ. Vì theo quy định Luật lao động, chấp hành đúng nội quy đương nhiên đã là nghĩa vụ của người lao động phải thực hiện.

Công ty sửa đổi, bổ sung nội quy lao động. Người lao động phải chấp hành nội quy lao động của công ty. Có thể giáo viên không ký phục lục hợp đồng lao động về nội dung này, nhưng nội dung “mặc đồng phục” được quy định trong nội quy lao động thì giáo viên phải chấp hành.

Câu hỏi 3: Nếu giáo viên không chịu ký vào phụ lục thì có thể bị xử lý kỷ luật gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 Luật lao động 201.2 quy định: Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Do đó, việc ký phụ lục hợp đồng lao động là sự tự nguyện, thỏa thuận và đồng ý giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công ty chỉ được kỷ luật người lao động khi người lao động vi phạm những nghĩa vụ đã được quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật lao động 201.2 như:

- Không thực hiện đúng hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

- Không Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

>&> Xem thêm:  Mẫu quyết định kỷ luật

- Không thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Kết luận: Nếu giáo viên không ký vào phụ lục lao động thì không phải căn cứ để công ty có thể xử lý kỷ luật lao động.

Câu hỏi 4: Nếu công ty có quyền thay đổi nội quy/quy định về trang phục sau khi hợp đồng đã được ký kết, thì biện pháp kỷ luật nào có thể được thực hiện đối với nhân viên từ chối tuân thủ nội quy (từ góc độ pháp lý)?

Trả lời:

Nếu công ty bổ sung, sửa đổi nội quy lao động. Cụ thể là sửa đổi, bổ sung về vấn đề trang phục sau khi đã ký kết hợp đồng lao động với người lao động nhưng người lao động (giáo viên) không tuân thủ đúng nôi quy lao động đã được sửa đổi theo đúng quy định pháp luật. Giáo viên có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức xử lý kỷ luật quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 201.2

“Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.:

Điều 125 Bộ luật Lao động 201.2 quy định 03 nhóm hình thức xử lý kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động có thể áp dụng. Ngoài các hình thức này, công ty không được áp dụng bất cứ hình thức xử lý kỷ luật nào khác.

>&> Xem thêm:  Tư vấn việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Công ty dựa trên quy chế, nội quy của mình để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cho phù hợp. Sau đây tôi sẽ đưa quan điểm sau về hình thức xử lý kỷ luật.

1 - Khiển trách

Đây là hình thức kỷ luật nhẹ nhất đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Việc hành vi nào áp dụng hình thức khiển trách do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động, thỏa ước lao động...

2 - Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức

Đây là hai hình thức kỷ luật riêng biệt, công ty được lựa chọn để áp dụng cho phù hợp. Thông thường, “cách chức” được áp dụng khi người lao động đang giữ một chức vụ nhất định. Song không phải bất cứ vi phạm nào họ đều bị cách chức, bởi hành vi vi phạm đó có thể không ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của người vi phạm.

3 - Sa thải

Đây là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất được áp dụng với hành vi vi phạm nghiêm trọng. Tránh việc lạm quyền của người sử dụng lao động cũng như để bảo vệ người lao động: Điều 125 Bộ luật lao động 201.2 quy định hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong trường hợp sau:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định luật lao động

>&> Xem thêm:  Nguyên tắc khấu trừ lương của người lao động được quy định như thế nào ?

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà công ty quyết định hình thức xử lý kỷ luật cho phù hợp, đảm bảo tính răn đe và tinh thần nhân văn của quan hệ lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về Trang phục của giáo viên nước ngoài”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Kỷ luật lao động là gì?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 118 Bộ luật lao động năm 2012, Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Câu hỏi: Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được phép sử dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật dưới đây:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Câu hỏi: Nguyên tắc, trình tự xử lý người lao động

Trả lời:

Điều 123 Luật lao động 2012 quy định:

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

>&> Xem thêm:  Trong các trường hợp vi phạm nào của người lao động thì được xử lý kỷ luật ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-trang-phuc-cua-giao-vien-nuoc-ngoai.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,706,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4851,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1317,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4486,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Quy định về việc trang phục của giáo viên nước ngoài
Quy định về việc trang phục của giáo viên nước ngoài
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/410920/quy-dinh-ve-viec-trang-phuc-cua-giao-vien-nuoc-ngoai-410920.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2020/11/quy-inh-ve-viec-trang-phuc-cua-giao.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2020/11/quy-inh-ve-viec-trang-phuc-cua-giao.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy