Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi khi mất giấy tờ ? Chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi ?

Mục lục bài viết

1. Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi khi mất giấy tờ ?

Kính gửi: Quý Công Ty Luật Minh Khuê, Chúng tôi muốn nhờ quý Công ty tư vấn giúp một việc như sau: Năm 1990, tôi có đăng ký Xin con nuôi tại một bệnh viện. Sau khi có người cho trẻ, chúng tôi làm đầy đủ thủ tục để Nhận con nuôi.
Qua thời gian, chúng tôi phải thay đổi nơi ở nên các giấy tờ liên quan (Giấy chứng sinh, Giấy Cho/Nhận con nuôi, ...) đã thất lạc. Nay, do bất đồng quan điểm, cả hai chúng tôi (vợ chồng tôi lẫn con nuôi) đồng ý (tự nguyện) chấm dứt mối quan hệ... Vậy cho tôi hỏi quý công ty:
1. Chúng tôi muốn gửi đơn lên Tòa án yêu cầu "chấm dứt mối quan hệ Cha/Mẹ với con nuôi" có được không? Nếu được thì Thủ tục sẽ như thế nào?
2. Do thất lạc hồ sơ, vậy nay tôi muốn đi trích lục lại các loại Giấy tờ để chứng minh là con nuôi thì phải xin ở đâu? Gần đây, tôi có đến Phòng tư pháp thành phố và UBND Phường nơi chúng tôi đăng ký Khai sinh cho cháu nhưng họ trả lời là KHÔNG CÒN LƯU vì lâu quá. Vậy, nếu tòa án muốn có giấy chứng nhận con nuôi thì chúng tôi phải làm sao?
Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý Công ty! Xin chân thành cảm ơn!
Người hỏi: NPS

>> Luật sư tư vấn về hôn nhân và gia đình : 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo điểm b, khoản 2, điều 33 Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 thì tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết vụ việc này của bạn.

Điều kiện để chấm dứt quan hệ con nuôi được quy định tại khoản 1 điều 25 Luật nuôi con nuôi 2012:

"Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;"

Căn cứ điều 10 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về Thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi:

"Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự."

Việc thất lạc hồ sơ chứng minh việc nuôi con nuôi bạn nếu Tòa án bắt buộc cần phải có các loại giấy tờ như giấy chứng nhận con nuôi bạn có thể thay bằng giấy xét nghiệm ADN...

Trân Trọng./.

>&> Xem thêm:  Những thủ tục cần thiết để được nhận con nuôi ? Hướng dẫn hồ sơ đăng ký con nuôi theo luật ?

2. Báo cáo xin ý kiến gia nhập Công ước La hay lĩnh vực con nuôi giữa các nước ?

Ngày 31 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6246/VPCP-QHQT báo cáo xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gia nhập Công ước La hay lĩnh vực con nuôi giữa các nước:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6246/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc gia nhập Công ước La hay trong lĩnh vực con nuôi giữa các nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Tư pháp (côngvăn số 25/TTr-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn TấnDũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tưpháp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ướcLahay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực connuôi giữa các nước.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, VX,
Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc

>&> Xem thêm:  Nhận con nuôi không có giấy tờ thì giải quyết như thế nào ? Xử lý mua bán trẻ em làm con nuôi ?

3. Chế độ thai sản người nhận nuôi con nuôi ?

Ngày 21 tháng 05 năm 2014, Bộ Lao động Thương Binh và xã hội ban hành Công văn 1683/LĐTBXH-BHXH về chế độ thai sản người nhân nuôi con nuôi:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 1330/BHXH-CSXH ngày 22/4/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Lao động thì thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, kể từ ngày 01/5/2013 lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Đối với lao động nam nhận nuôi con nuôi vẫn thực hiện theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

>&> Xem thêm:  Việt kiều mỹ muốn nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng điều kiện và chuẩn bị giấy tờ gì ?

4. Ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia ?

Ngày 18 tháng 4 năm 2003, Chính phủ ban hành Công văn 478/CP-QHQT ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia:

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/CP-QHQT
V/v ký kết Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em,
- Văn phòng Chủ tịch nước.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 04/BTP-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2003) về ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Đan Mạch và Italia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc ký Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Đan Mạch, Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Italia với danh nghĩa Nhà nước.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký chính thức hai Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của phía bạn.

3. Bộ Tư pháp dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn hai Hiệp định nêu trên theo quy định của pháp luật./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Khoan

>&> Xem thêm:  Mẫu báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước ? Thủ tục cho nhận con nuôi ?

Hiện nay, ở một sốnơi, Toà án nhân dân có nhận được đơn của cha mẹ nuôi xin huỷ bỏ việc nuôi connuôi vì con nuôi đã trưởng thành nhưng không chịu lao động, trộm cắp nhiều lần,cha mẹ nuôi không giáo dục được hoặc con nuôi đã đánh chửi cha mẹ nuôi.

Pháp luật nước ta chưaquy định đầy đủ về việc huỷ bỏ việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, căn cứ vào yêucầu giải quyết vấn đề này trong thực tế và kinh nghiệm của các nước xã hội chủnghĩa anh em, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phươngvề vấn đề này như sau:

1. Việc nhận người khác làm con nuôi chỉ có ý nghĩa khi giữacha mẹ nuôi với người con nuôi có quan hệ tình cảm gắn bó với nhau, cha mẹ nuôiphải thực hiện đúng đắn nghĩa vụ của mình với con nuôi và con nuôi phải kínhtrọng, yêu mến cha mẹ. Vì vậy, nếu tình cảm hai bên không còn nữa, cha mẹ nuôiđã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ với con nuôi hoặc con nuôi đã vi phạm nghiêmtrọng nghĩa vụ với cha mẹ nuôi thì Toà án có thể huỷ bỏ việc nuôi con nuôi.

2. Trong việc huỷ bỏ việc nuôi con nuôi cần chú ý là:

- Nếu người con nuôi chưa thành niên thì Toà án chỉ huỷ bỏviệc nuôi con nuôi theo Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình, tức là vì lợi íchcủa người con nuôi.

- Nếu người con nuôi đã thành niên thì ngoài việc huỷ bỏviệc nuôi con nuôi vì lợi ích của người con nuôi. Toà án còn có thể huỷ bỏ việcnuôi con nuôi vì lợi ích của cha mẹ nuôi. Ví dụ: Con nuôi đã đối xử tàn tệ vớicha mẹ nuôi, hoặc con nuôi có khả năng lao động mà không chịu lao động, hoạtđộng phạm pháp v.v... trở thành một gánh nặng cho cha mẹ nuôi.

3. Khi xét xử việc xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi. Toà án cóthể quyết định huỷ bỏ việc nuôi con nuôi hoặc bác đơn xin huỷ bỏ việc nuôi connuôi. Nếu Toà án quyết định huỷ bỏ việc nuôi con nuôi mà người con nuôi có đónggóp vào khối tài sản chung của cha đình cha mẹ nuôi thì cần phải giải quyếtđúng đắn cả phần tài sản của con nuôi trong phần tài sản chung của gia đình.

Trong quá trình giải quyết các việc xin huỷ việc nuôi connuôi, nếu có gì mắc míu, đề nghị các đồng chí báo cáo cho Toà án nhân dân tốicao biết.

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 176/2001/KHXX
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT
ĐƠN YÊU CẦU TOÀ ÁN XÁC ĐỊNH CON

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Sau khi nghiên cứuCông văn số 109/CV-DS ngày 06-11-2001 của Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Toà ánnhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp người phụ nữ sau khi sinh con nhưng vìnhiều lý do khác nhau nên họ đã cho người khác nuôi con của họ, nay họ có đơnyêu cầu Toà án xác định con của mình, thì tuỳ từng trường hợp mà giải quyết nhưsau:

1. Trường hợp ngưòi mẹ có đơn yêu cầu Toà án xác định mộtngười là con của mình, mà người được yêu cầu xác định là con và những ngườinuôi dưỡng người đó đồng ý cho người mẹ được nhận con không có tranh chấp.

Theo tinh thần quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và giađình năm 2000, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăngký hộ tịch và hướng dẫn tại Công văn số 410/TP-PLDSKT ngày 3-4-2001 của Bộ Tưpháp thì trường hợp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân;do đó:

a. Nếu Toà án chưa thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 5Điều 36 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trả lại đơn cho người nộpđơn, đồng thời hướng dẫn cho họ biết việc công nhận và đăng ký việc nhận controng trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi ngườicon cư trú.

b. Nếu Toà án đã thụ lý vụ án thì Toà án căn cứ vào điểm 4Điều 46 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉviệc giải quyết vụ án và hướng dẫn cho họ biết việc công nhận và đăng ký việcnhận con trong trường hợp này là thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xãnơi người con cư trú.

2. Trường hợp người mẹ có đơn yêu cấu Toà án xác định mộtngười là con của mình, mà người được yêu cầu xác định là con và những ngườinuôi dưỡng có tranh chấp với nhau.

Theo quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000thì trường hợp này là thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân; do đó,Toà án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Theo quy định tại Điều 43Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì trường hợp này không thuộcmột trong các việc không được hoà giải; do đó, Toà án tiến hành hoà giải theothủ tục quy định tại Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. NếuToà án tiến hành hoà giải mà các đương sự thoả thuận được với nhau về việc mẹnhận con thì lập biên bản hoà giải thành. Nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từngày lập biên bản hoà giải thành mà không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đốithì Toà án áp dụng khoản 2 Điều 44 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dânsự ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toàtham khảo trong khi giải quyết vụ án cụ thể ở địa phương.

7. Thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi ?

Ngày 21 tháng 05 năm 2014, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành Công văn 1683/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi:
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v: Thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Trả lời Công văn số 1330/BHXH-CSXH ngày 22/4/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc giải quyết chế độ thai sản đốivới người lao động nhận nuôi con nuôi, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Lao động thì thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Như vậy, kể từ ngày 01/5/2013 lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Đối với lao động nam nhận nuôi con nuôi vẫn thực hiện theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

>&> Xem thêm:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi mới nhất ? Thủ tục làm con nuôi cho người nước ngoài ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cham-dut-quan-he-nuoi-con-nuoi-khi-mat-giay-to-.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,707,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4877,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1328,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4520,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi khi mất giấy tờ ? Chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi ?
Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi khi mất giấy tờ ? Chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi ?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/3/18518/thu-tuc-cham-dut-quan-he-nuoi-con-nuoi-khi-mat-giay-to--18518.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2020/11/thu-tuc-cham-dut-quan-he-nuoi-con-nuoi.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2020/11/thu-tuc-cham-dut-quan-he-nuoi-con-nuoi.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy