Cố ý gây thương tích là gì ? Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự

Mục lục bài viết

Thương tích được hiểu là tổn hại cho sức khoẻ thể hiện qua dấu vết để lại trên cơ thê con người; tổn thương khác được hiểu là tổn hại cho sức khoè mà không thể hiện thành dấu vết trên cơ thể con người.

1. Quy định chung về tội cố ý gây thương tích

Trước khi có Bộ luật hình sự năm 1985, tội cố ý gây thương tích được quy định trong Sắc luật số 03 năm 1976. Trong Bộ luật hình sự năm 1985 và năm 1999, tội cố ý gây thương tích cùng được quy định chung với tội cố ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại cùng điều luật thuộc chương Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người. Tuy nhiên, trong Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm này được quy định cụ thể hơn để phân biệt với trường hợp cố ý gây thương tích là vi phạm. Đồng thời, Bộ luật hình sự năm 1999 cũng đã tách một số trường hợp cố ý gây thương tích có tình tiết định khung giảm nhẹ khỏi tội cố ý gây thương tích nói chung để quy định thành các tội danh riêng. Đó là tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng...

Theo Bộ luật hình sự năm 1999, hành vi cố ý gây thương tích trong trường hợp bình thường bị coi là tội phạm khi mức độ thương tật của người bị hại từ 41% trở lên. Trong những trường hợp có tình tiết tăng nặng đặc biệt khác, hành vi cố ý gây thương tích vẫn bị coi là tội phạm mặc dù tỉ lệ thương tật chưa đến mức 11%. Đó có thể là: 1) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người: 2) (Gây thương tích) nhiều người; 3) Gây cố tật cho nạn nhân; 4) (Gây thương tích) nhiều lần; 5) (Gây thương tích) cho trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ; 6) (Gây thương tích) cho ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 7) (Gây thương tích) có tổ chức; 8) (Gây thương tích) trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; 9) (Gây thương tích) có tính chất côn đồ...; 10) (Gây thương tích) để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ của nạn nhân.

Hình thức lỗi trong tội phạm này là lỗi cố ý và có thể là cố ý trực tiếp (người phạm tội mong muốn hậu quả thương tích) hoặc cố ý gián tiếp (người phạm tôi không mong muốn nhưng chấp nhận hậu quả thương tích). Trong các trường hợp phạm tội cố ý gây thương tích có tình tiết định khung hình phạt tăng nặng, cần đặc biệt chú ý trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, vì dễ có sự nhầm lẫn với phạm tôi giết người. Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác nhưng do bị thương mà người này chết và lỗi của người phạm tội đối với hậu quả chết người chỉ là vệ ý. Như vậy, trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đòi hỏi những dấu hiệu: 1) Giữa hành vi (cố ý) gây thương tích và hậu quả chết người có quan hệ nhân quả với nhau; 2) Người phạm tội chỉ cố ý đối với việc gây thương tích còn đối với hậu quả chết người thì lỗi của họ chỉ là vô ý, Người phạm tội tin hậu quả chết người không xảy ra (vô ý vì quá tự tin) hoặc không thấy trước hậu quả này mặc dù có thể thấy (vô ý vì cẩu thả).

Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là phạt tù chung thân.

2. Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 2015

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

>&> Xem thêm:  Tội vô ý gây thương tích bị xử lý thế nào theo quy định mới 2021 ?

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác là hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khoẻ người khác dưới dạng thương tích hoặc tổn thương khác.

+ Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan

Hành vi khách của tội phạm này được quy định là hành vi gây thương tích hoặc hành vi gây tổn hại cho sức khoè của người khác. Đó là các hành vi có khả năng gây ra thương tích hoặc tổn thương khác làm tổn hại đến sức khoẻ của con người. Những hành vi này có thể được thực hiện với công cụ, phương tiện phạm tội hoặc không có công cụ, phương tiện phạm tội hoặc có thể thông qua súc vật hay cơ thể người khác...

- Hậu quả của tội phạm

Hậu quả mà cấu thành tội phạm mô tả là thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ ở mức độ có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 11% trở lên hoặc dưới tỉ lệ đó nhưng thuộc một trong các trường họp sau:

- Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người. Vũ khí bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ (dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn,

- Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

- Có tổ chức;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

>&> Xem thêm:  Năm 2021, nhậu say, đánh người gây thương tích bị phạt thế nào ?

- Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lí vi phạm hành chỉnh đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

-Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do được thuê;

- Có tính chất côn đồ;

- Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ của nạn nhân.

Như vậy, những trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ có tỉ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% và không thuộc các trường hợp nêu trên là trường hợp chưa cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

- Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thương tích hoặc tổn thương khác

Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ là dấu hiệu trong cấu thành tội phạm. Khi xác định có hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ và có hậu quả thương tích hoặc hậu quả tổn hại cho sức khoẻ, đòi hỏi phải xác định hậu quả này là do chính hành vi đó gây ra hay nói cách khác là phải xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi khách lệ tổn thương cơ thể dưới 11% vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

Khung hình phạt tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

- Gây thương tích hoặc gãy tổn hại cho sức khoẻ của người khác có tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên (nếu không thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 4);

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

>&> Xem thêm:  Đã có đơn rút yêu cầu khởi tố thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa không?

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà ti lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 (vì một trong những tình tiết này mà hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ có tỉ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự);

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 (vì một trong những tình tiết này mà hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ có tỉ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

Khung hình phạt tăng nặng thứ ba có mức phạt tù từ 07 năm đến 14 năm được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

- (Phạm tội) làm chết người'. Đây là trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả chết người. Trong đó, người phạm tội chỉ cố tình tiết này mà hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ có tỉ lệ tổn thương dưới 11% vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

Khung hình phạt tăng nặng thứ tư có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được quy định cho trường họp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

- Làm chết 02 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà ti lệ tổn thương cơ thể của moi người là 61 % trở lên nhưng có một trong các tĩnh tiết được quy định tại các điếm từ điểm a đến điểm k khoản 1 (vì một trong những tình tiết này mà hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ có tỉ lệ tổn thương dưới 11% vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

Khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội (trong trường hợp chuẩn bị phạm tội là chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hoá chất nguy hiểm hoặc là hành vi thành lập, tham gia nhóm tội phạm) có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực hình sự về tội cố ý gây thương tích, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

>&> Xem thêm:  Xông vào nhà dân để chém người thì bị truy tố về tội gì?

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>&> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu người bị hại hoàn trả tiền bồi thường ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/co-y-gay-thuong-tich-la-gi---khai-niem-ve-co-y-gay-thuong-tich-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Cố ý gây thương tích là gì ? Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự
Cố ý gây thương tích là gì ? Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/71/356903/co-y-gay-thuong-tich-la-gi---khai-niem-ve-co-y-gay-thuong-tich-theo-quy-dinh-phap-luat-356903.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/01/co-y-gay-thuong-tich-la-gi-quy-inh-ve.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/01/co-y-gay-thuong-tich-la-gi-quy-inh-ve.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy