Quyết định 67/2007/QĐ-QLD ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản Lý Dược Việt Nam ban hành

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN
*****

Số: 67/QĐ-QLD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006c ủa Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảng hànghóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số: 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số: 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế vềviệc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm;
Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt 77 các loại mỹ phẩm nướcngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 284 mỹ phẩm (có danh mụckèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 5 năm kểtừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và giám đốc các công ty đăng ký và công ty sản xuất có mỹphẩm được lưu hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:- PGS. TS Trần Thị Trung Chiến-Bộ Tài chính (để b/c);
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các cty đăng ký có mỹ phẩm lưu hành;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Tổng cục Hải quan
- Lưu VP, QLMP (3b).

CỤC TRƯỞNG

Cao Minh Quang

DANHMỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 67/QĐ-QLD ngày 03 tháng 04 năm 2007)

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1.- Công ty đăng ký : Công ty đầu tư XD và TM tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

29 Lê Lợi, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.1 - Nhà sản xuất Zenna Chemical Industry Co.,Ltd.

11 Lanc 71, Fu Der Road, Ta-li City, Taichung Hsien,Taiwan.

1

Top – gel

NSX

36 tháng

LHMP-8975-07

2

Topsyne

NSX

36 tháng

LHMP-8976-07

2.–Công ty đăng ký: Công ty CP Đầu tư và phát triển Tây Âu

134/1/5B Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2.1.– Nhà sản xuất MF Productions

Rue Berthelot – ZI La Maine, 76150 Maromme,France

3

Complex Nuit Blanchissant

NSX

24 tháng

LHMP-8977-07

4

Creme Exfoliante

NSX

24 tháng

LHMP-8978-07

5

Masque

NSX

24 tháng

LHMP-8979-07

6

Soin Protecteur Retructurant

NSX

24 tháng

LHMP-8980-07

3. –Công ty đăng ký: Công ty Kao Việt Nam

Lô A12, KCN Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3.1.– Nhà sản xuất Kao Corporation

14-10, Nihobáhi Kayabacho 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo103-8210, Japan.

7

Biore UV Daily Care Gel SPF 25/PA ++

NSX

36 tháng

LHMP-8981-07

8

Biore UV Perfect Face Milk SPF 50+/PA ++

NSX

36 tháng

LHMP-8982-07

9

Biore UV Perfect Milk SPF 25/PA ++

NSX

36 tháng

LHMP-8983-07

4.– Công ty đăng ký: Công tyTNHH Châu Âu Việt Nam

306/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4.1.– Nhà sản xuất IntercosS.p.A.

Via S.Tecla, 3-20122, Milano VAT Number10113220155, Italy

10

Poudre Compacte (71,72,74,75)

NSX

36 tháng

LHMP-8984-07

5.–Công ty đăng ký: Công ty TNHH Gi Bi

196/20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận TânBình, TP. Hồ Chí Minh

5.1.– Nhà sản xuất SoleoCorporation .

#449-3, Mogok-Dong, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

11

Prorance aqua lavender relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8985-07

12

Prorance aqua jasmine relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8986-07

13

Prorance aqua olive relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8987-07

14

Prorance aqua ice relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8988-07

15

Prorance aqua lemon relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8989-07

16

Prorance aqua rose relaxing body cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-8990-07

6.–Công ty đăng ký: Công ty TNHH Gió Mậu Dịch

20Bis Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận BìnhThạch, TP. Hồ Chí Minh

6.1.– Nhà sảnxuất KhobatesIndustries .

Lot 19, Jalan Saujana Indah 6 Saujana Indah, Batu Tiga40150 Shan Alam Malaysia

17

Boxiser hero hair cream

NSX

36 tháng

LHMP-8991-07

7.–Công ty đăng ký: Công ty TNHH MP Avon (Việt Nam)

8 VSIP Đường số 2, KCN Việt Nam – Sinagapore, huyệnThuận An, tỉnh Bình Dương

7.1.– Nhà sảnxuất KhobatesIndustries .

UI. Stacyjna 77,08-400 Garwolin, Poland

18

Avon colour lush lips & long lashes (back/daring pink)

NSX

36 tháng

LHMP-8992-07

19

Avon colour lush lips & long lashes (back/tickled pink)

NSX

36 tháng

LHMP-8993-07

8.–Công ty đăng ký: Công ty TNHH mỹ phẩm Mira

116/10/13 Hoàng Hoa Thắm, Phường 12,Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

8.1.– Nhà sảnxuất VOV CosmeticsCo.,Ltd .

183-5 Dodang-Dong Wonmi-Gu Bucheon-Si, Kyungki-Do, Korea

20

VOV baby cheek (No.1, No.2, No.3, No.4, No.5)

NSX

36 tháng

LHMP-8994-07

21

VOV color song blusher (No.1, 5,11,15,17,18,19,21,22,25,26,27,28,30)

NSX

36 tháng

LHMP-8995-07

22

VOV color song cheek cheek (No.1, No.2)

NSX

36 tháng

LHMP-8996-07

23

VOV color song cheek (No.1, No.2, No.3)

NSX

36 tháng

LHMP-8997-07

24

VOV color song eye wave (No.1,2,3,4,5,6,7)

NSX

36 tháng

LHMP-8998-07

25

VOV color song glossing (No.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

NSX

36 tháng

LHMP-8999-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

26

VOV color song stone pearl (No.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

NSX

36 tháng

LHMP-9000-07

27

VOV eye heel mascara(No.1, No.2, No.3, No.4, No.5)

NSX

36 tháng

LHMP-9001-07

28

VOV face clear concealer (No.21, No.23)

NSX

36 tháng

LHMP-9002-07

29

VOV real color lipstick (No.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

NSX

36 tháng

LHMP-9003-07

30

VOV rose lady pact (No.13, 20,21,23,25)

NSX

36 tháng

LHMP-9004-07

31

VOV rose lady cover foundation (No.1,2,3,4)

NSX

36 tháng

LHMP-9005-07

32

VOV skin control base (No.1, No.2, No.3)

NSX

36 tháng

LHMP-9006-07

33

VOV skin control foundation (No.21, No.23)

NSX

36 tháng

LHMP-9007-07

9.– Côngty đăng ký:Công ty TNHH mỹ phẩm Phạm Duy

82, Lê Văn Hưu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

9.1.– Nhà sảnxuất Dong-APharmaceutical Co.,Ltd .

240-1, Sa-eum-Dong, Icheon-Si, Gyeong-gi-Do,Korea

34

Paslé. Wrinkle Intensive Balancing Emulsion

NSX

36 tháng

LHMP-9008-07

35

Paslé. Wrinkle Intensive Eye Zone Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9009-07

36

Paslé. Wrinkle Intensive Refreshing Skin

NSX

36 tháng

LHMP-9010-07

37

Paslé. Wrinkle Intensive Triple Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9011-07

10. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nhân Việt

171-Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4,TP. Hồ Chí Minh

10.1.– Nhà sảnxuất BeautycosInternational Co.,Ltd .

No.22 Zi Teng Street, Jin Ji Road, Suzhou 215021, China

38

Maybelline Expert Finishing Loose Powder (01.02,03, Illuminating Champagne)

NSX

36 tháng

LHMP-9012-07

39

Maybelline Sky High Curvers

NSX

36 tháng

LHMP-9013-07

40

Maybelline Volum’Express Turbo Boost

NSX

36 tháng

LHMP-9014-07

41

Maybelline Volum’Express Turbo Boost Waterpoof

NSX

36 tháng

LHMP-9015-07

42

White Perfect Triple Action Corrective, Whitening and Protection Power FoundationSPF 18/PA ++ (01,05,06,07)

NSX

36 tháng

LHMP-9016-07

11. – Côngty đăng ký: Công ty TNHH Protect & Gamble Việt Nam

Lầu 6 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh

11.1.– Nhà sảnxuất Protect &Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd .

112 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bangpakong,Chachoengsao, 24130 Thailand

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

43

Olay total effects 7-in-1 anti-ageing cream gentle

NSX

36 tháng

LHMP-9017-07

44

Olay total effects 7-in-1 anti-ageing cream gentle SPF 15

NSX

36 tháng

LHMP-9018-07

45

Olay total effects 7-in-1 anti-ageing cream normal

NSX

36 tháng

LHMP-9019-07

46

Olay total effects 7-in-1 anti-ageing cream normal SPF 15

NSX

36 tháng

LHMP-9020-07

12. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam

Số 19, ngõ 477, Nguyễn Trãi, quận ThanhXuân, Hà Nội

12.1.– Nhàsản xuấtKemon S.p.A.

Via E.Mattei, 35 – Zona Industriale Altomare-06016 San Giustino (PG),Italia

47

Cramer color 3.0 pepe nero

NSX

30 tháng

LHMP-9021-07

48

Cramer color 4.0 semi di papavero

NSX

30 tháng

LHMP-9022-07

49

Cramer color 5.0 chiodi di garofano

NSX

30 tháng

LHMP-9023-07

50

Cramer color 7 biondo

NSX

30 tháng

LHMP-9024-07

51

Liding life defrizz masque

NSX

30 tháng

LHMP-9025-07

52

Liding life defrizz shampoo

NSX

30 tháng

LHMP-9026-07

53

Liding life frequence shampoo

NSX

30 tháng

LHMP-9027-07

54

Liding style curl & gloss

NSX

30 tháng

LHMP-9028-07

55

Liding style protecting fluid

NSX

30 tháng

LHMP-9029-07

13. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Tập đoàn Sáng tạo Việt Nam

45 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

13.1.– Nhàsản xuất DavinesS.p.A.

Via Ravasini,9/A-43100 Parma- Italia

56

Alchemic Shampoo For Natural And Coloured Hair Copper

NSX

36 tháng

LHMP-9030-07

57

Alchemic Shampoo For Natural And Coloured Hair Golden

NSX

36 tháng

LHMP-9031-07

58

Arabian Aromasoul

NSX

36 tháng

LHMP-9032-07

59

Defining Artifixture Style Gel

NSX

36 tháng

LHMP-9033-07

60

Defining Carving Paste

NSX

36 tháng

LHMP-9034-07

61

Defining CreatMoulding Foam

NSX

36 tháng

LHMP-9035-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

62

Defining Drops

NSX

36 tháng

LHMP-9036-07

63

Defining Ecohairspray

NSX

36 tháng

LHMP-9037-07

64

Defining Glam Power Spray

NSX

36 tháng

LHMP-9038-07

65

Defining Gloss

NSX

36 tháng

LHMP-9039-07

66

Defining Protein Sculpting Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-9040-07

67

Defining Relaxing Fluid

NSX

36 tháng

LHMP-9041-07

68

Defining Shaping Gel

NSX

36 tháng

LHMP-9042-07

69

Defining Shine Pomade

NSX

36 tháng

LHMP-9043-07

70

Defining Texturizer

NSX

36 tháng

LHMP-9044-07

71

Defining Volume Mousse

NSX

36 tháng

LHMP-9045-07

72

Defining Wonder Wax

NSX

36 tháng

LHMP-9046-07

73

Indian Aromasoul

NSX

36 tháng

LHMP-9047-07

74

Inner-C SPA Ritual Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-9048-07

75

Inner-C SPA Ritual Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-9049-07

76

Mediterranean Aromasoul

NSX

36 tháng

LHMP-9050-07

77

Momo Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9051-07

78

Oriental Aromasoul

NSX

36 tháng

LHMP-9052-07

14. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại A & Plus

406 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11,TP. Hồ Chí Minh

14.1.– Nhàsản xuấtLong Shine Chemical CO.,Ltd.

Llisiang Taichung Country, Taiwan R.O.C

79

A & Plus - Anti - UVAB Foundation

NSX

36 tháng

LHMP-9053-07

80

A & Plus – Anti Pimple Essence Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9054-07

81

A & Plus – Cleansing Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9055-07

82

A & Plus – Eye Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9056-07

83

A & Plus – Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-9057-07

84

A & Plus –Make–up- Remover

NSX

36 tháng

LHMP-9058-07

85

A & Plus – Massage Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9059-07

86

A & Plus – Whitening Active Mask

NSX

36 tháng

LHMP-9060-07

87

A & Plus – Whitening Essence

NSX

36 tháng

LHMP-9061-07

88

A & Plus – Whitening Mask

NSX

36 tháng

LHMP-9062-07

89

A & Plus – Whitening Moisturizer

NSX

36 tháng

LHMP-9063-07

15. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Châu Á

307 H Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

15.1.– Nhàsản xuấtBeautechco.

333, Woonglim-li, Bongdam-Eup, Hwasung-si, Kyonggi-do, Korea

90

Camelo eye shadow 01(white), 02 (pink), 03 (blue), 04 (green), 05 (violet), 06 (apple green), 07 (tangerine), 08 (blue light)

NSX

36 tháng

LHMP-9064-07

15.2.– Nhàsản xuấtBestech Co., Ltd.

# 401-1, Hanwol-Dong, Hwasung-si, Kyonggi-do, Korea

91

Camelo sofl touch two way cake 11 (pure beige), 13 (light beige), 21 (natural beige), 23 (send beige)

NSX

36 tháng

LHMP-9065-07

16. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Pháp

528/5/116 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận10, TP. Hồ Chí Minh

16.1.– Nhàsản xuấtSarl Touch Cosmetic.

Mas St Germain, Rte des Sainté, 30220 St Lảuent d’ Aigouze, France

92

Sérum anti-age EverLift

NSX

36 tháng

LHMP-9066-07

93

Soin intensif anti-age EverLift

NSX

36 tháng

LHMP-9067-07

17. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Kim Yến

143 tầng 1, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé,Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

17.1.– Nhàsản xuất CaritaInternational.

11 Rue du Faubourg Saint-Honoré-75008, Paris, France

94

Ideal Hydratation - Bain Des Lagons

NSX

36 tháng

LHMP-9068-07

95

Ideal Hydratation - Creme Des Lagons

NSX

36 tháng

LHMP-9069-07

96

Ideal Hydratation - Eau Des Lagons

NSX

36 tháng

LHMP-9070-07

97

Ideal Hydratation - Gellee Des Lagons

NSX

36 tháng

LHMP-9071-07

98

Ideal Hydratation - Serum Des Lagons

NSX

36 tháng

LHMP-9072-07

17.2.– Nhàsản xuấtDecléor.

31 Rue Henri Rocheort-75017, Paris, France

99

Source D’eclat-Cure Poudre D’energie J-10

NSX

36 tháng

LHMP-9073-07

100

Source D’eclat-Fuide Hydratant Lumiere

NSX

36 tháng

LHMP-9074-07

101

Source D’eclat-Masque Peel-Of Reveil Du Teint

NSX

36 tháng

LHMP-9075-07

18. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Lô Hội

199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh

18.1.– Nhàsản xuấtAloe Vera of America, Inc.,

13745 Jupiter Road, Dallá, Texas 75238, USA

102

25 TH Edition perfume spray for women

NSX

48 tháng

LHMP-9076-07

103

25 TH Edition cologne spray for men

NSX

48 tháng

LHMP-9077-07

104

Aloe Ever-Shield

NSX

48 tháng

LHMP-9078-07

105

Aloe Jo joba conditioning rinse

NSX

48 tháng

LHMP-9079-07

106

Aloe MSM gel

NSX

48 tháng

LHMP-9080-07

107

Aloe sunless tanning lotion

NSX

48 tháng

LHMP-9081-07

108

Aloe sunscreen

NSX

48 tháng

LHMP-9082-07

109

Forever alluring eyes

NSX

48 tháng

LHMP-9083-07

110

Forever aloe pro-set

NSX

48 tháng

LHMP-9084-07

111

Forever alpha-E factor

NSX

48 tháng

LHMP-9085-07

112

Forever bright toothgel

NSX

48 tháng

LHMP-9086-07

113

Forever epiblanc

NSX

48 tháng

LHMP-9087-07

114

Forever marine mask

NSX

48 tháng

LHMP-9088-07

115

Sanya aloe eye make up remover

NSX

24 tháng

LHMP-9089-07

19. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Ly Na

324 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn CưTrinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

19.1.– Nhàsản xuấtNora Bode R Kosmetik Jutta & Lothar Bode G B (Germany)

Glockengasse 8 D-65329 Hohenstein Germany

116

Basics Enzyme Exfoliating Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9090-07

117

Beauty-Tox Activator Instant Action Moisturizer

NSX

36 tháng

LHMP-9091-07

118

Beauty-Tox Care Fast Response

NSX

36 tháng

LHMP-9092-07

119

Beauty-Tox Lip Contour Booster Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9093-07

120

Beauty-Tox Lip Contour Booster Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-9094-07

121

Beauty-Tox Patches Instant Caviar Lift 10x2 St

NSX

36 tháng

LHMP-9095-07

122

Beauty-Tox Patches Instant Caviar Lift 5x2 St

NSX

36 tháng

LHMP-9096-07

123

Beauty-Tox Pure Gentle Cleansing Foam

NSX

36 tháng

LHMP-9097-07

124

Beauty-Tox Spendid Fast Response Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9098-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

125

Beauty-Tox Ultra Ultimate Wrinkle Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-9099-07

126

Ceromone Age Control Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9100-07

127

Ceromone Age Control Fluid

NSX

36 tháng

LHMP-9101-07

128

Ceromone Essential Bust Lift Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-9102-07

129

Ceromone Essential Bust Lift Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-9103-07

130

Ceromone Skin Firming Serum

NSX

36 tháng

LHMP-9104-07

131

Collagen Velvet + Aloe Vera Din A4 10 PCS

NSX

36 tháng

LHMP-9105-07

132

Collagen Velvet + Caviar Din A4 10 PCS

NSX

36 tháng

LHMP-9106-07

133

Cool Moisture Mask

NSX

36 tháng

LHMP-9107-07

134

Oxy Fluid

NSX

36 tháng

LHMP-9108-07

135

OXY Spray Fresh and Pure

NSX

36 tháng

LHMP-9109-07

136

OXYjet Advanced Formula Anti Acne Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9110-07

137

OXYjet Advanced Formula Anti Acne Serum

NSX

36 tháng

LHMP-9111-07

138

OXYjet Advanced Formula Anti Acne Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-9112-07

139

OXYjet Advanced Formula Anti Age Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9113-07

140

OXYjet Advanced Formula Anti Age Serum

NSX

36 tháng

LHMP-9114-07

141

OXYjet Advanced Formula Anti Age Treament

NSX

36 tháng

LHMP-9115-07

142

OXYjet Advanced Formula Anti Acne Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9116-07

143

OXYjet Advanced Formula Anti Pigmentation Serum

NSX

36 tháng

LHMP-9117-07

144

OXYjet Advanced Formula Anti Pigmentation Treament

NSX

36 tháng

LHMP-9118-07

20. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Lan

Sài Gòn Trade Center, Phòng 222, Lầu 2,Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

20.1.– Nhàsản xuấtDermalogica, Inc

1001 Knox Street Torrance, California 90502, USA

145

Dermalogica-After Sun Repair

NSX

24 tháng

LHMP-9119-07

146

Dermalogica-Environmental Control Deodorant

NSX

24 tháng

LHMP-9120-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

147

Dermalogica-Precleanse

NSX

24 tháng

LHMP-9121-07

148

Dermalogica-Solar Shield SPF 15

NSX

24 tháng

LHMP-9122-07

149

Dermalogica-Treament Foundation

NSX

24 tháng

LHMP-9123-07

21. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Vân Ly

Phòng 227, 33A Phạm Ngũ Lão, P. Phan ChuTrinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

21.1.– Nhàsản xuất InterprestigeS.A

8, Rue de Berri, 75008 Paris, France

150

Clarity

NSX

60 tháng

LHMP-9124-07

151

Clear Eyes Eye Make-up Remover

NSX

60 tháng

LHMP-9125-07

152

Cre’me Exfoliante

NSX

60 tháng

LHMP-9126-07

153

Derma Controle

NSX

60 tháng

LHMP-9127-07

154

Extra Help Scrub

NSX

60 tháng

LHMP-9128-07

155

Instant Radiance

NSX

60 tháng

LHMP-9129-07

156

Masque Dés Incrustant

NSX

60 tháng

LHMP-9130-07

157

Matte Finish

NSX

60 tháng

LHMP-9131-07

158

Sérum Prolongater de Jeunesse

NSX

60 tháng

LHMP-9132-07

159

Serum-Elixir

NSX

60 tháng

LHMP-9133-07

160

Skin Presciption

NSX

60 tháng

LHMP-9134-07

161

Skin Survival + Hydrator Care 24/24

NSX

60 tháng

LHMP-9135-07

162

Skin Survival + Perfect Care 24/24

NSX

60 tháng

LHMP-9136-07

163

Soin de Nuit Neutralisant Rides

NSX

60 tháng

LHMP-9137-07

164

Soin Triple Performance Nuit

NSX

60 tháng

LHMP-9138-07

165

Stick Glacé Contour Des Yeux

NSX

60 tháng

LHMP-9139-07

166

Stop Shining Serum

NSX

60 tháng

LHMP-9140-07

22. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Nam Việt

22 ngách 4/4 ngõ 4, Phố Phương Mai, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

22.1.– Nhàsản xuấtZhejiang Spring Pharmacy Co.,Ltd

Chengguan Town, Tiânti Coutry Zhejiang Province, PRC-China

167

Spring feminine ưash

NSX

36 tháng

LHMP-9141-07

23. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân Lan

62 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận1, TP. Hồ Chí Minh

23.1.– Nhàsản xuất KeuneHaircosmetics

P.O.B 88-3760 AB Soest - Holland

168

After color shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-9142-07

169

Shampoo fine delicate & hair loss

NSX

36 tháng

LHMP-9143-07

23.2.– Nhàsản xuấtLaboratoire Carole Franck

6 Palace Du General Catroux 75017, Paris, France

170

Essence eclaircissante

NSX

36 tháng

LHMP-9144-07

24. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại XNK Thành Đạt

654 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh

24.1.– Nhàsản xuất Re-XProducts Co.,Ltd

41/1 Moo 1 Nonthaburi 1 Rd., Meung, Nonthburi 11000, Thailand

171

Acos amity eye cream

NSX

60 tháng

LHMP-9145-07

172

Acos depigment cream

NSX

60 tháng

LHMP-9146-07

25. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thanh Bắc Đông Dương

Phòng 702 Toà nhà Tung Shing, số 2 NgôQuyền, P.Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

25.1.– Nhàsản xuất Revlon(Shanghai) Co.,Ltd

3/F, Building Two, 351 Guo Shou Jing Rd.,Zhang Jiang Hi-Tech Park,Pudong Shanghai, China

173

Revlon Absolute C Radiance Creamy Cleansing Foam (4236-18)

NSX

36 tháng

LHMP-9147-07

174

Revlon Absolute C Radiance Moisture Cleansing Milk (4236-16)

NSX

36 tháng

LHMP-9148-07

175

Revlon Absolute C Radiance Moisture Cream (4236-22)

NSX

36 tháng

LHMP-9149-07

176

Revlon Absolute C Radiance Moisture Lotion (4236-21)

NSX

36 tháng

LHMP-9150-07

177

Revlon Absolute C Radiance Moisture Toner (4236-20)

NSX

36 tháng

LHMP-9151-07

178

Revlon Absolute C Total Radiance Essence (4236-23)

NSX

36 tháng

LHMP-9152-07

25.2.– Nhàsản xuất RevlonConsumer Products Corporation

237 Park Avenue, New York, New York 10017, USA

179

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-10, 1N Black

NSX

36 tháng

LHMP-9153-07

180

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-20, 2N Brown Black

NSX

36 tháng

LHMP-9154-07

181

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-31, 3R Dark Auburn

NSX

36 tháng

LHMP-9155-07

182

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-32, Dark Mahogany Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9156-07

183

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-33, 3WB Dark Soft Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9157-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

184

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-34, 3DB Deep Burgundy

NSX

36 tháng

LHMP-9158-07

185

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-40, 4A Medium ASH Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9159-07

186

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-41, 4N Medium Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9160-07

187

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-42, 4R Medium Auburn

NSX

36 tháng

LHMP-9161-07

188

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-43, 4G Medium Golden Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9162-07

189

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-46, 4GM Medium Golden Chestnut Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9163-07

190

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-51, 5N Light Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9164-07

191

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-53, 5R Light Auburn

NSX

36 tháng

LHMP-9165-07

192

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-54, 5G Light Golder Brown

NSX

36 tháng

LHMP-9166-07

193

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-70, 7A Medium ASH Blonde

NSX

36 tháng

LHMP-9167-07

194

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-73, 7B Chamaagne Blonde

NSX

36 tháng

LHMP-9168-07

195

Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor-80, 8A Light ASH Blonde

NSX

36 tháng

LHMP-9169-07

196

Revlon Colorstay Soft & Smooth Lipcolor (Full Coverage) 5621-06 Sheer Watermelone

NSX

36 tháng

LHMP-9170-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

197

Revlon New Complexion Oil-Free Power (7884-07 Medium Beige)

NSX

36 tháng

LHMP-9171-07

198

Revlon New Complexion One-Step Compact Make-up SPF15 (4364-05 Medium Beige)

NSX

36 tháng

LHMP-9172-07

26. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Kim Liên

32/6 Trương Quốc Dung, Phường 10, QuậnPhú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

26.1.– Nhàsản xuất Beiersdorf(Thailand) Co.,Ltd

163 Bang plee Industial Estate, Bangna Trad Road, Km24 Samutprakarn10540, Thailand

199

Nivea body night whitening milk

NSX

30 tháng

LHMP-9173-07

200

Nivea deodorant dry

NSX

30 tháng

LHMP-9174-07

201

Nivea deodorant dry comfort

NSX

30 tháng

LHMP-9175-07

202

Nivea deodorant dry for men

NSX

30 tháng

LHMP-9176-07

203

Nivea deodorant energy fresh

NSX

30 tháng

LHMP-9177-07

204

Nivea deodorant extra whitening

NSX

30 tháng

LHMP-9178-07

205

Nivea deodorant for men aqua cool

NSX

30 tháng

LHMP-9179-07

206

Nivea deodorant for men dry impact

NSX

30 tháng

LHMP-9180-07

207

Nivea deodorant for men whitening

NSX

30 tháng

LHMP-9181-07

208

Nivea deodorant pearl & beauty

NSX

30 tháng

LHMP-9182-07

209

Nivea deodorant pure invisible

NSX

30 tháng

LHMP-9183-07

210

Nivea deodorant whitening

NSX

30 tháng

LHMP-9184-07

211

Nivea For Men Multi-White Whitening facial foam

NSX

30 tháng

LHMP-9185-07

212

Nivea For Men Multi-White Whitening Moisturiser

NSX

30 tháng

LHMP-9186-07

213

Nivea For Men Skin Essentials Revitalising Cream Q10

NSX

30 tháng

LHMP-9187-07

27. –Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM-DV-CN Trí Việt

3 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

27.1.– Nhàsản xuất LionCorporation (Thailand) Co.,Ltd

602 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nongkham, Sriracha Chonburi 20280,Thailand

214

Kodomo baby bar soap rice milk

NSX

36 tháng

LHMP-9188-07

215

Kodomo baby bath rice milk

NSX

36 tháng

LHMP-9189-07

216

Kodomo baby soap

NSX

36 tháng

LHMP-9190-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

217

Kodomo dust free lotion powder

NSX

36 tháng

LHMP-9191-07

28. – Côngty đăng ký: Công ty TNHH Hoa Sen Việt

294 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận1, TP. Hồ Chí Minh

28.1.– Nhàsản xuất CosmaxINC.

902-4 Sangsin-Ri, Hyangnam-Myoen, Whasung-Kun, Kyeongki-Do, Korea

218

Brightening Rice Water Cleansing Water

NSX

36 tháng

LHMP-9192-07

219

Color Nuance #BL (601,602,604) ; #BR(801,802,804,805) ;#GR(501.502.503.504) ;#PK(101.102.103.104.105) ; #PP(401.402.403.404.406) ; #WH(001,002,003,004,005) ; #YL701

NSX

36 tháng

LHMP-9193-07

220

Home Aesthetic Clarifying Potato Pack

NSX

36 tháng

LHMP-9194-07

221

Home Aesthetic Firming Rape Flower Honey Pack

NSX

36 tháng

LHMP-9195-07

222

Home Aesthetic Hydrating Milk Pack

NSX

36 tháng

LHMP-9196-07

223

Home Aesthetic Purifying Egg White Pack

NSX

36 tháng

LHMP-9197-07

224

Home Aesthetic Smooth Seaweed Pack

NSX

36 tháng

LHMP-9198-07

28.2.– Nhàsản xuất NaturalStory Co.,Ltd.

565-2 Sipjeong-Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, Korea

225

Brightening Rice Water Cleasing Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9199-07

226

Fruit Garden Hand Lotion-Chamomile & Lilac

NSX

36 tháng

LHMP-9200-07

227

Fruit Garden Hand Lotion-Olive & Mint

NSX

36 tháng

LHMP-9201-07

228

Fruit Garden Hand Lotion-Peach & Pomegranate

NSX

36 tháng

LHMP-9202-07

29. –Công ty đăng ký: Galderma International

20, Avenue André Prothin 92927 La DéfenseCedex, France

29.1.– Nhàsản xuất LaboratoiresGalderma.

Zone d’ Actives de Montdesir, 74540 Alby-sur-Cheran, France

229

Cetaphil moisturizing cream

NSX

36 tháng

LHMP-9203-07

30. – Công ty đăng ký: Johnson & Johnson(Thailand) Ltd

106 Lat Krabang Industrial Estate,chalongkrung Road, Bangkok, Thailand

30.1.– Nhàsản xuất Johnson& Johnson (Thailand) Ltd.Co.

106 Lat Krabang Industrial Estate, chalongkrungRoad, Bangkok 10520, Thailand

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

230

Johnson’s baby oil

NSX

24 tháng

LHMP-9204-07

231

Johnson’s baby cream

NSX

24 tháng

LHMP-9205-07

31. –Công ty đăng ký: L’oreal S.A

14, rue Royale, 75008 Paris, France

31.1.– Nhàsản xuất Cosmax.

301, Floor 3, Rue Seokwang, 1361-9 Seocho-Ku, Seoul137-072, Korea

232

Maybeline – Cosmax Mono Eye Shadow # (42,33,35)

NSX

36 tháng

LHMP-9206-07

31.2.– Nhàsản xuất CosmelorLtd.

Masonic 39 Mori Bld, 2-4 Azabudai, Minato-Ku, Tokyo,Japan

233

Vichy Bi-White Advanced-Whitening Hydrating Mask

NSX

36 tháng

LHMP-9207-07

31.3.– Nhàsản xuất ProductosCapilares L’oreal S.A.

Pajaritos, 39,28007 Madrid, Spain

234

L’oreal Professionnel Qxydant Creme 12% 40 vol

NSX

36 tháng

LHMP-9208-07

235

L’oreal Professionnel Qxydant Creme 6% 20 vol

NSX

36 tháng

LHMP-9209-07

236

L’oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Active Serum For Highly Damaged Ends

NSX

36 tháng

LHMP-9210-07

237

L’oreal Professionnel X-Tenso Cera Thermic Thermoprocessed Straightening Cream With Ceramide-Natural Hair

NSX

36 tháng

LHMP-9211-07

32. –Công ty đăng ký: Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd

2-130, Torimicho, Nishi-Ku, Nagoya,Japan

32.1.– Nhàsản xuất NipponMenard (M) Sdn. Bhd

No.2, Janpan Pengarah U1/29, Hicom GlenmarieIndustrial Park, Selanggor, Malaysia

238

Menard Stream Blusher J13F

NSX

36 tháng

LHMP-9212-07

239

Menard Stream Blusher J14

NSX

36 tháng

LHMP-9213-07

240

Menard Stream Blusher J23

NSX

36 tháng

LHMP-9214-07

241

Menard Stream Blusher J44F

NSX

36 tháng

LHMP-9215-07

242

Menard Stream Blusher J51F

NSX

36 tháng

LHMP-9216-07

243

Menard Stream Blusher J53

NSX

36 tháng

LHMP-9217-07

244

Menard Stream Concealer

NSX

36 tháng

LHMP-9218-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

245

Menard Stream Eye Liner Pencil 02

NSX

36 tháng

LHMP-9219-07

246

Menard Stream Eye Liner Pencil 58

NSX

36 tháng

LHMP-9220-07

247

Menard Stream Eye Liner Pencil 85

NSX

36 tháng

LHMP-9221-07

248

Menard Stream Eye Shadow 22F

NSX

36 tháng

LHMP-9222-07

249

Menard Stream Eye Shadow 54

NSX

36 tháng

LHMP-9223-07

250

Menard Stream Eye Shadow 96

NSX

36 tháng

LHMP-9224-07

251

Menard Stream Eye Shadow J01

NSX

36 tháng

LHMP-9225-07

252

Menard Stream Eye Shadow J01 F

NSX

36 tháng

LHMP-9226-07

253

Menard Stream Eye Shadow J05F

NSX

36 tháng

LHMP-9227-07

254

Menard Stream Eye Shadow J76

NSX

36 tháng

LHMP-9228-07

255

Menard Stream Eye Shadow J79

NSX

36 tháng

LHMP-9229-07

256

Menard Stream Eye Shadow J86

NSX

36 tháng

LHMP-9230-07

257

Menard Stream Eye Shadow J94F

NSX

36 tháng

LHMP-9231-07

258

Menard Stream Eyebrow Pencil 03

NSX

36 tháng

LHMP-9232-07

259

Menard Stream Eyebrow Pencil 54

NSX

36 tháng

LHMP-9233-07

260

Menard Stream Eyebrow Pencil 57

NSX

36 tháng

LHMP-9234-07

261

Menard Stream Lipliner Pencil 58

NSX

36 tháng

LHMP-9235-07

262

Menard Stream One Touch Concealer 41

NSX

36 tháng

LHMP-9236-07

263

Menard Stream One Touch Lipcream

NSX

36 tháng

LHMP-9237-07

264

Menard Stream UV Screen Base Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-9238-07

265

Menard Stream Volume Mascara 02

NSX

36 tháng

LHMP-9239-07

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

266

Menard Stream Volume Mascara 58

NSX

36 tháng

LHMP-9240-07

267

Menard Stream Volume Mascara 85

NSX

36 tháng

LHMP-9241-07

32.2.– Nhàsản xuất NipponMenard Cosmetic Co.,Ltd

2-130, Torimicho, Nishi-Ku, Nagoya, Japan

268

Fairlucent Bihaku Foundation S 41

NSX

36 tháng

LHMP-9242-07

269

Fairlucent Fix Bihaku Cake 22

NSX

36 tháng

LHMP-9243-07

270

Fairlucent Fix Bihaku Cake 23

NSX

36 tháng

LHMP-9244-07

271

Fairlucent Fix Bihaku Cake 41

NSX

36 tháng

LHMP-9245-07

272

Fairlucent Fix Bihaku Cake 41Y

NSX

36 tháng

LHMP-9246-07

273

Fairlucent Fix Bihaku Cake 44

NSX

36 tháng

LHMP-9247-07

274

Fairlucent Fix Bihaku Cake 51

NSX

36 tháng

LHMP-9248-07

275

Fairlucent Fix Bihaku Cake 52

NSX

36 tháng

LHMP-9249-07

276

Fairlucent Fix Bihaku Cake 52Y

NSX

36 tháng

LHMP-9250-07

33. –Công ty đăng ký: Oriflame Cosmetics S.A

20, rue Philippe II – L-2340, Luxembourg

33.1.– Nhàsản xuất CardinalHealth Italy 407 S.p.A

Aprilia 04011 (Latina), Via Nettunense Km 20.100Italy

277

Optimals Radiance Energy Capsules

NSX

36 tháng

LHMP-9251-07

33.2.– Nhàsản xuất GammaCroma S.p.A

Via Brera 6-20121 Milano Italy

278

Giordani Gold Sublime Pressed Powder SPF 10 (5564, 5565)

NSX

36 tháng

LHMP-9252-07

33.3.– Nhàsản xuất OriflameProducts Poland SP.Z.O.O

ul, Bohaterow Warszawy 2, 02-495 Warszawa, Poland

279

Dermo Professional Micro-Dermabrasion Kit

NSX

36 tháng

LHMP-9253-07

280

Natural Skincare Cleansing Refresher

NSX

36 tháng

LHMP-9254-07

281

Optimals Radiance Energy Fluid

NSX

36 tháng

LHMP-9255-07

33.4.– Nhàsản xuất OriflameProducts Poland SP.Z.O.O

ul, Bohaterow Warszawy 2, 02-495 Warszawa, Poland

282

Optimals Radiance Energy Power Srcub

NSX

36 tháng

LHMP-9256-07

34. –Công ty đăng ký: S.I.A (Tenamyd Canada) Inc

640 Marlatt Street St – Laurent, Quebec,Canada, H4M 2H3

34.1.– Nhàsản xuất CosmaxINC

902-4 Sangsin-Ri, Hyangnam-Myoen, Whasung-Kun,Kyeongki-Do, Korea

283

Platinum Pure White

NSX

36 tháng

LHMP-9257-07

284

Platinum Timeless Eye Cream

NSX

36 tháng

LHMP-9258-07

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-67-2007-qd-qld-ban-hanh-danh-muc-my-pham-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-do-cuc-truong-cuc-quan-ly-duoc-viet-nam-ban-hanh.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,703,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4820,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1311,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4443,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Quyết định 67/2007/QĐ-QLD ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản Lý Dược Việt Nam ban hành
Quyết định 67/2007/QĐ-QLD ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản Lý Dược Việt Nam ban hành
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/49/246633/quyet-dinh-67-2007-qd-qld-ban-hanh-danh-muc-my-pham-nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-do-cuc-truong-cuc-quan-ly-duoc-viet-nam-ban-hanh-246633.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/02/quyet-inh-672007q-qld-ban-hanh-danh-muc.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/02/quyet-inh-672007q-qld-ban-hanh-danh-muc.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy