Cải tạo tầng trệt văn phòng có phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy?

Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Em cần chị tư vấn 2 nội dung sau:

1. Phòng cháy chữa cháy

Công ty em có thuê kho của MBCA, diện tích thuê là 5,016 m2, trong đó diện tích văn phòng là 210.2m2, có cấu trúc 1 trệt 1 lầu.

Sau đó công ty em có cải tạo tầng trệt văn phòng thành 2 phòng nhỏ dùng để làm góc sửa Chữa Showroom, và có thông báo cho MBCA.

Tuy nhiên, cơ quan PCCC vào kiểm tra và họ nói phần cải tạo này phải làm thẩm duyệt thiết kế.

Chị tư vấn giúp em, theo luật thì việc này có bắt buộc phải làm thẩm duyệt hay không? Trường hợp bắt buộc phải làm nhưng bên em chưa thực hiện thì hình thức phạt thế nào?

2. Nhân sự

Theo luật công chức quy định thì hạn chế việc tuyển dụng đối với anh em, họ hàng, người thân cận huyết cùng làm chung một cơ quan hoặc ban ngành.

Công ty có thể đưa ra quy định không tuyển dụng anh chị em, hoặc cha mẹ, vợ chồng của nhân viên đang còn làm việc có được không? Công ty em yêu cầu nhân viên công bố mối quan hệ với ứng viên thì có phù hợp quy định pháp luật không?

TRẢ LỜI:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; (Sau đây gọi tắt là Luật phòng cháy chữa cháy 2001, sửa đổi bổ sung 201) ;

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật phòng cháy và chữa cháy và luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;(Sau đây gọi tắt là : Nghị định 136/2020/NĐ-CP )

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. (Sau đây gọi tắt là - Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành (Sau đây gọi tắt là : Thông tư 149/2020/TT-BCA).

- Bộ luật lao động 2019;

- Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động ;

- Các văn bản pháp luật khác liên quan

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hai nội dung Qúy khách vướng mắc là hai nội dung tách bạch và không liên quan đến nhau. Vì vậy, Luật Minh Khuê sẽ trả lời từng nội dung cụ thể như sau:

1. Vấn đề phòng cháy chữa cháy

Khái niệm Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được định nghĩa rõ tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được phép áp dụng tại Việt Nam theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

Có 03 trường hợp thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

Thứ nhất, Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

Thứ hai, Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Thứ ba, Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

Ở trường hợp này, có thể hiểu các dự án thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi có cả 02 điều kiện sau:

Điều kiện 1. Các dự án, công trình này phải thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Tại Mục 8 phục lục V ban hành kèm theo nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định: “8. Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.” thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Theo thông tin Qúy khách cung cấp, diện tích thuê là 5,016 m2, trong đó diện tích văn phòng là 210.2m2, có cấu trúc 1 trệt 1 lầu. Sau đó công ty Qúy khách có cải tạo tầng trệt văn phòng thành 2 phòng nhỏ dùng để làm góc Sữa Chữa Showroom.

Như vậy, văn phòng làm việc của Qúy khách có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên thì mới thuộc các dự án thuộc phụ lục V. Nếu văn phòng làm việc của Qúy khách có khối tích dưới 5.000 m3 thì không thuộc các dự án, công trình phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Điều kiện 2. Các dự án này xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

Các dự án này xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng. ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều này, đó là:

Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế công trình; đường giao thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; hệ thống cấp nước chữa cháy; bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ và bố trí công năng của công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp chống tụ khói; giải pháp thoát nạn; giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn; phương án chống sét, chống tĩnh điện; giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan về phòng cháy và chữa cháy; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy của công trình;

Kết luận: Nếu văn phòng của Qúy khách đáp ứng điều kiện 1 và điều kiện 2 nêu trên thì thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Do đó, cơ quan PCCC vào kiểm tra và cho rằng phần cải tạo văn phòng của Qúy khách phải làm thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thì phải chỉ ra được công trình của Qúy khách đáp ứng hai điều kiện trên.

Trường hợp phần cải tạo văn phòng của Qúy khách buộc phải làm thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, nhưng phía Qúy khách chưa thực hiện thì hình thức phạt được thực hiện theo điểm b Khoản 4 Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định.”

2. Vấn đề Nhân sự

Theo luật công chức quy định thì hạn chế việc tuyển dụng đối với anh em, họ hàng, người thân cận huyết cùng làm chung một cơ quan hoặc ban ngành.

Công ty có thể đưa ra quy định không tuyển dụng anh chị em, hoặc cha mẹ, vợ chồng của nhân viên đang còn làm việc có được không? Công ty em yêu cầu nhân viên công bố mối quan hệ với ứng viên thì có phù hợp quy định pháp luật không?

Trả lời:

Điều 8 Bộ luật lao động 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động như sau:

1. Phân biệt đối xử trong lao động.

Phân biệt đối xử trong lao động là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp.

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.

2. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động.

3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Do đó, theo quan điểm của Luật Minh Khuê, việc công ty quy định không tuyển dụng anh chị em, hoặc cha mẹ, vợ chồng của nhân viên đang còn làm việc là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động. Cụ thể là vi phạm nội dung phân biệt đối xử trong lao động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm của người lao động.

Công ty Qúy khách yêu cầu nhân viên công bố mối quan hệ với ứng viên, pháp luật không có quy định cấm về việc công bố mối quan hệ với ứng viên. Vì vậy, Qúy khách có thể thỏa thuận với người lao động về nội dung này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về Tư vấn về PCCC và tư vấn nhân sự”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy?

Trả lời:

Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Câu hỏi: Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy là ngày nào?

Trả lời:

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy".

Câu hỏi: Biện pháp cơ bản trong chữa cháy là gì?

Trả lời:

Biện pháp cơ bản trong chữa cháy

1. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.

2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

3. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/cai-tao-tang-tret-van-phong-co-phai-tham-duyet-thiet-ke-ve-phong-chay-va-chua-chay.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Cải tạo tầng trệt văn phòng có phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy?
Cải tạo tầng trệt văn phòng có phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413140/cai-tao-tang-tret-van-phong-co-phai-tham-duyet-thiet-ke-ve-phong-chay-va-chua-chay-413140.png
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/cai-tao-tang-tret-van-phong-co-phai.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/cai-tao-tang-tret-van-phong-co-phai.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy