Những điểm cần lưu ý khi lập hợp đồng cho thuê tài sản.

1. Hợp đồng thuê tài sản là gì?

Giao dịch thuê và cho thuê tài sản diễn ra rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày mà bạn ắt hẳn đã từng nhiều lần trải qua các giao dịch này. Một số giao dịch thuê tài sản mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống như thuê nhà, thuê văn phòng, thuê xe, thuê trang phục, đổ trang trí, bàn ghế, thiết bị phục vụ cho các buổi lễ, v.v. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, cho thuê tài sản được hiểu là việc bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong một thời hạn và bên thuê phải trả tiền thuê cho bên cho thuê. Trừ trường hợp đối tượng cho thuê là các tài sản đặc biệt như nhà, đất, việc cho thuê tài sản đối với các tài sản thông thường (như xe cộ, trang phục, bàn ghế, v.v.) không bị pháp luật bắt buộc phải lập thành văn bản hay công chứng, chứng thực để có giá trị pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Với những ưu điểm riêng của hợp đồng thuê tài sản nên hiện nay, nhu cầu sử dụng loại hợp đồng này ngày càng nhiều, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp.

Nhìn chung khi giao kết các hợp đồng thuê tài sản, ngoài việc phải xác định rõ ràng và cụ thể tài sản mà các bên muốn thuê và cho thuê là gì, các bên sẽ cần phải lưu ý đến các nội dung quan trọng khác của hợp đồng như giá thuê, thời hạn thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, nghĩa vụ giao tài sản cho thuê, nghĩa vụ bảo quản, sửa chữa tài sản thuê, nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, nghĩa vụ hoàn trả tài sản thuê, V.V.. Việc các bên thỏa thuận đầy đủ và rõ ràng những nội dung này sẽ giúp các bên tránh được các tranh chấp không đáng có về sau. Sau đây là các quy định của pháp luật các điểu khoản này trong hợp đồng thuê.

2. Giá thuê và trả tiền thuê

Căn cứ Điều 473 quy định về giá thuê tài sản như sau:

“Điều 473. Giá thuê

1. Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.”

Theo quy định của pháp luật hiện hành, giá thuê sẽ được áp dụng theo thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp vì một lý do nào đó các bên không thể thống nhất được giá thuê, các bên có thể thỏa thuận để giá thuê sẽ được xác định bởi một bên thứ ba do các bên thống nhất tại hợp đồng. Mặc dù quy định giá thuê sẽ do các bên tự thỏa thuận, Bộ luật Dân sự vẫn dự liệu cho trường hợp các bên không có thỏa thuận về giá thuê hoặc thỏa thuận không rõ dẫn đến các bên không thực hiện được trên thực tế. Trong các trường hợp này nếu các bên không thể thỏa thuận lại được với nhau để xác định giá thuê, giá thuê sẽ được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Đi kèm với quy định về giá thuê, các bên khi giao kết hợp đồng thuê cũng cẩn quy định rõ về phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán tiền thuê. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, thời hạn trả tiền thuê sẽ được xác định theo tập quán nơi trả tiến; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê sẽ phải trả tiền thuê khi trả lại tài sản thuê. Các bên cũng có thể thỏa thuận thêm điều khoản về lãi chậm trả trong trường hợp bên thuê chậm thanh toán tiẽn thuê nhà với mức lãi suất chậm trả không cao hơn mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự là 20% một năm. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đổng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Thời hạn thuê và giao tài sản thuê

Căn cư Điều 474 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hạn thuê tài sản như sau:

>&gt Xem thêm:  Điều khoản về giá tính bằng đô la Mỹ trong hợp đồng thuê nhà

“Điều 474. Thời hạn thuê

1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.”

Tương tự như giá thuê, thời hạn thuê cũng sẽ được áp dụng theo thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, các bên có thể tùy theo nhu cầu thuê của mình có thể thỏa thuận thời hạn thuê ngắn hoặc dài, theo các đơn vị tính thời gian như giờ, ngày, tháng hoặc năm để giao kết hợp đông thuê. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận vể thời hạn thuê, thời hạn thuê sẽ được xác định theo mục đích thuê. Một ví dụ về trường hợp này mà bạn có thể gặp phải là khi bạn đi thuê xe. Nếu ban đầu bạn đã cho bên thuê xe biết bạn sử dụng xe để đi du lịch vào cuối tuần, các bên sẽ hiểu với nhau rằng thời hạn thuê xe như vậy sẽ không thể dài hơn những ngày nghỉ cuối tuần mà bạn dự định đi du lịch. Tuy nhiên, cũng sẽ có trường hợp các bên không thể xác định được thời hạn thuê căn cứ theo mục đích thuê.

Ví dụ: Khi công ty bạn thuê các thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy để sử dụng cho các công việc văn phòng hàng ngày. Trong trường hợp này, theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn thuê, mỗi bên sẽ đều có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Căn cứ Điều 476 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc bên cho thuê có nghĩa vụ giao tài sản thuê như sau:

“Điều 476. Giao tài sản thuê

1. Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.

2. Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Theo quy định của pháp luật, bên cho thuê có nghĩa vụ phải giao tài sản cho thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó cho bên thuê. Nếu tài sản được giao không đúng thời hạn hoặc không đúng chất lượng như các bên đã thỏa thuận, bên thuê có quyền gia hạn thời hạn giao tài sản, yêu cẩu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng thuê và yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

4. Cho thuê lại

Câu hỏi: Chào luật sư, cháu là sinh viên năm nhất. Cháu có thuê một căn chung cư mini 2 phòng ngủ với giá 3 triệu đồng. Do còn trống một phòng, nên cháu muốn cho một người khác thuê có được không?

Căn cứ Điều 475 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền cho thuê lại của bên thuê như sau:

“Điều 475. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Khác với việc mua bán hoặc tặng cho tài sản, pháp luật không bắt buộc bên cho thuê tài sản phải chính là chủ sở hữu của tài sản được cho thuê. Điều này có nghĩa là bên thuê tài sản cũng có thể cho một bên thứ ba khác thuê lại tài sản mà mình đã thuê từ bên thuê ban đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo quyển lợi của bên cho thuê ban đẩu, pháp luật có quy định việc cho thuê lại sẽ chỉ được phép tiến hành nếu được bên cho thuê ban đầu đồng ý. Việc đồng ý cho thuê lại có thể được các bên thỏa thuận trước và ghi nhận vào hợp đổng hoặc thỏa thuận sau trong quá trình các bên thực hiện hợp đổng thuê.

Như vậy, bạn vẫn có thể cho một bên khác thuê, tuy nhiên điều đó phải được sự đồng ý của chủ nhà tức là bên cho thuê.

5. Các nghĩa vụ của bên thuê tài sản

>&gt Xem thêm:  Khi nào bên cho thuê nhà được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở ?

5.1. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê của bên cho thuê

Việc sử dụng tài sản thuê trong một thời gian dài tất yếu sẽ dẫn đến việc tài sản thuê bị sụt giảm giá trị sử dụng và không còn đảm bảo các công năng sử dụng như vào thời điểm các bên ký kết hợp đồng. Do đó, để dự liệu cho tình huống này, pháp luật có quy định trách nhiệm của bên cho thuê là phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê, bên thuê có quyền yêu cẩu bên cho thuê sửa chữa tài sản cho thuê, giảm giá thuê hoặc đổi tài sản khác. Nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được, bên thuê có quyển đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bên cho thuê bổi thường thiệt hại. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

5.2. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

Bên cạnh nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê của bên cho thuê, pháp luật quy định bên thuê cũng phải có nghĩa vụ bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ đối với tài sản thuê. Tuy nhiên, pháp luật không quy định cụ thể các hư hỏng nào sẽ thuộc trách nhiệm sửa chữa của bên thuê. Do đó, để tránh các tranh chấp có thể xảy ra, khi giao kết hợp đổng các bên cần thỏa thuận những nguyên tắc xác định trách nhiệm của các bên đối với hư hỏng xảy ra đối với tài sản thuê trong quá trình sử dụng. Đối với những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê, bên thuê sẽ được miễn trách nhiệm.

5.3. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

Việc sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích đã thỏa thuận cũng được pháp luật ghi nhận là một nghĩa vụ của bên thuê. Quy định này giúp bảo đảm được quyền lợi bên cho thuê, hạn chế được tình huống tài sản bị mất mát, hư hỏng do bên thuê sử dụng sai công năng, mục đích. Theo quy định của pháp luật, trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do đây là một cơ chế bảo vệ tài sản thuê rất hữu hiệu, trong các hợp đồng thuê, bên cho thuê cần thỏa thuận với bên thuê và ghi nhận rõ ràng mục đích sử dụng của tài sản thuê, để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp nếu có về sau.

5.4. Nghĩa vụ trả lại tài sản thuê

Khi thời hạn thuê đã hết, nếu các bên không có thỏa thuận khác, bên thuê sẽ có nghĩa vụ trả lại tài sản thuê cho bên cho thuê theo đúng như tình trạng lúc nhận tài sản thuê, trừ hao mòn tự nhiên; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyển yêu cẩu bồi thường thiệt hại. Đối với các tài sản thuê là động sản, trừ khi các bên có thỏa thuận sẽ giao trả tài sản thuê tại một địa điểm khác, bên thuê sẽ có nghĩa vụ giao trả lại tài sản thuê cho bên cho thuê tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê.

Trong trường hợp bên thuê chậm giao trả tài sản thuê, bên cho thuê có thể yêu cầu bên thuê trả tiền thuê cho thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp có thỏa thuận trước đó tại hợp đổng, bên cho thuê còn có thể phạt vi phạm hợp đồng đối với bên thuê. Trong suốt khoảng thời gian chậm trả tài sản, bên thuê vẫn phải chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê.

>&gt Xem thêm:  Mức phạt khi một trong hai bên phá vỡ hợp đồng thuê nhà để kinh doanh?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Giao kết hợp đồng là gì?

Trả lời:

Giao kết hợp đồng là việc các bên bày tỏ với nhau ý chí về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo nguyên tắc do pháp luật quy định.

Câu hỏi: Hợp đồng thuê đất là gì?

Trả lời:

Điều 500 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật Đất đai 2013 cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Câu hỏi: Quyền sử dụng đất là gì?

Trả lời:

Quyền sử dụng đất là 1 dạng quyền tài sản, trong đó quy định người sử dụng đất sẽ được hưởng các quyền của người sử dụng đất phù hợp với hình thức sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-can-luu-y-khi-lap-hop-dong-cho-thue-tai-san.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Những điểm cần lưu ý khi lập hợp đồng cho thuê tài sản.
Những điểm cần lưu ý khi lập hợp đồng cho thuê tài sản.
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/412652/nhung-diem-can-luu-y-khi-lap-hop-dong-cho-thue-tai-san-412652.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/nhung-iem-can-luu-y-khi-lap-hop-ong-cho.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/nhung-iem-can-luu-y-khi-lap-hop-ong-cho.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy