Trường hợp nào thì áp dụng đấu thầu hạn chế? Trình tự, thủ tục yêu cầu đấu thầu hạn chế qua mạng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đấu thầu 2013;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

+ Thứ nhất, với vấn đề bỏ qua một số bước trong đấu thầu

Theo Điều 21 Luật đấu thầu 2013 quy định về đấu thầu hạn chế như sau: “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

>&gt Xem thêm:  Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu ?

Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về danh sách ngắn như sau: “Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.”

Như vậy, đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp gói thầu mang tính đặc thù hoặc có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật do đó không phải nhà thầu nào cũng đủ điều kiện để đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Do đó, đối với hình thức đấu thầu ngắn bạn chỉ cần lập danh sách ngắn những nhà thầu đủ điều kiện sau đó gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo về danh sách này mà không cần thiết phải thông qua các bước sơ tuyển, thông báo mời thầu…

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế như sau:

“2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.”

+ Thứ hai, về vấn đề công bố hoặc thông báo vấn đề mời thầu đến cơ quan có thẩm quyền

Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định về thông tin về đấu thầu như sau:

“1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

>&gt Xem thêm:  Cách xác định gói thầu xây lắp hay dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản ?

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất:

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

>&gt Xem thêm:  Quy định của luật đấu thầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong chào thầu cạnh tranh?

l) Thông tin khác có liên quan.”

Điểm c, d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu như sau:

“c) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;”

Như vậy, với trường hợp này bạn cần phải gửi thông báo đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thứ ba, Thời hạn nộp hồ sơ đấu thầu

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu do công ty bạn tự ấn định trong thư mời thầu do đó công ty bạn cần phải ấn định một khoảng thời gian nhất định chung để cho các nhà thầu đủ điều kiện chuẩn bị hồ sơ và nộp trong thời hạn đã được thông báo.

+ Thứ tư, Trình tự khi nhận được hồ sơ dự thầu

Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đủ tiêu chuẩn trong thời hạn đã được ấn định công ty bạn có thể thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện mở thầu công khai với những hồ sơ nộp đúng hạn.

>&gt Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

- Thực hiện chấm thầu với các gói thầu đủ điều kiện.

- Thông báo kết quả dự thầu và ký kết hợp đồng.

3. Đấu thầu hạn chế

Điều 21 Luật đấu tiên 2013 quy định: “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”. Với quy định này thì những dự án sử dụng vốn nhà nước đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật của gói thầu thì được áp dụng đấu thầu hạn chế.

Đấu thầu hạn chế là hoạt động đấu thầu bình thường nhưng sẽ bị hạn chế một số quy định về số lượng chủ thể tham gia đấu thầu, số lượng chủ thể tham gia đấu thầu chỉ theo số lượng cụ thể nhất định.

Khi tham gia đấu thầu các chủ thể sẽ đưa ra mức giá của mình và cạnh tranh với nhau, người thắng sẽ là người người đưa ra được mức giá hợp lý nhất. Tuy nhiên trong lĩnh vực chứng khoán thì người trúng thầu sẽ được xác định là người đưa ra mức giá thấp nhất, ngược lại nếu đối tượng của đấu thầu là sản phẩm thì người trúng thầu lại là người đưa ra được mức giá cao nhất.

4. Danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế là gì và đổi với đấu thầu hạn chế thì như thế nào?

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về danh sách ngắn như sau:

“Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.”

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế như sau:

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu ? Mẫu bảo lãnh đấu thầu mới nhất năm 2021

2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.”

5. Trình tự, thủ tục yêu cầu đấu thầu hạn chế qua mạng

Thứ nhất, quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa xây lắp, hàng hóa theo phương thức một giai đoạn.

Trong phương thức này sẽ chia theo hai túi hồ sơ dự thầu như sau:

Một, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ mời thầu, sau khi được lập phải được thực hiện việc thẩm định trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định cụ thể.

>&gt Xem thêm:  Mẫu đơn dự thầu mới nhất năm 2021 và quy định về ủy quyền tham gia đấu thầu ?

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Theo quy định về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu phải tiến hành thủ tục mời thầu. Sau khi đăng tải hồ sơ mời thầu, thì bên mời thầu tiếp tục phát hành, sửa đổi, và làm rõ hồ sơ mời thầu. Sau khi thực hiện việc đóng thầu, thì trong thời gian 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành công khai việc mở thầu. Việc mở thầu được thực hiện theo từng hồ sơ mời thầu, có biên bản mở thầu theo quy định.

Bước 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu

Sau khi mở thầu, bên mời thầu và tổ chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Bước 4. Thương thảo về hợp đồng

Việc thực hiện thương thảo hợp đồng sẽ được thực hiện với nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Nếu nhận được lời mời thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không đến thương thảo, hoặc từ chối thương thảo thì bên nhà thầu này không nhận được lại bảo đảm dự thầu.

Bước 5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu. Kết thúc việc đấu thầu thì các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Bước 6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Thứ hai, quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa xây lắp, hàng hóa theo phương thức hai giai đoạn.

>&gt Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Một, hai giai đoạn một túi hồ sơ

Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một.

Thủ tục lựa chọn danh sách ngắn sẽ áp dụng theo quy định giống với một giai đoạn hai túi hồ sơ. Sau khi được lập, thì cũng giống như trong các phương thức đấu thầu khác, hồ sơ mời thầu phải được duyệt và thẩm định theo quy định.

Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn một.

Trong quá trình thực hiện bước này, bên mời thầu cũng tổ chức mời thầu giống như trường hợp đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, đối với việc phát hành, sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu và thực hiện việc chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý và sửa đổi, rút hồ sơ đều được thực hiện theo quy định chung giống như phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Bước 3: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai:

Bên mời thầu thực hiện việc chuẩn bị và lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai. Sau khi hồ sơ mời thầu này sẽ được gửi đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn một.

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai.

Quá trình này sẽ áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

>&gt Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

Kết quả nhà thầu được lựa chọn phải được công khai. Sau đó, nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng.

Hai, hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một.

Cũng giống như phương thức đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ.

Tuy nhiên, trong phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, ở bước “chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một” phải giống như nội dung hồ sơ mời thầu trong giai đoạn hai của phương thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn một túi hồ sơ.

Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn một.

Về cơ bản các thủ tục cần thực hiện trong bước “tổ chức đấu thầu giai đoạn một” của phương thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn hai túi hồ sơ sẽ được thực hiện như phương thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, trong bước này, thay vì mở thầu thì bên tổ chuyên gia và bên mời thầu sẽ thực hiện thủ tục mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Bước 3: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai.

Sẽ được thực hiện giống với phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên trong phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, sau quá trình phê duyệt hồ sơ mời thầu sẽ phải thực hiện thủ tục phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, tiếp đến phải chuẩn bị, nộp, tiến nhận quản lý hồ sơ mời thầu rồi sau đó mới đóng thầu, mở thầu.

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai.

>&gt Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?

Ở thủ tục này, không thực hiện việc đánh giá lại những nội dung về kỹ thuật đã được thống nhất trước đó.

Khác với phương thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn một túi hồ sơ thì ở phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, ở bước này, ngoài việc xem xét về yêu cầu kỹ thuật của gói thầu thì tổ chuyên gia còn phải tiến hành xem xét đánh giá về tài chính đối với những nhà thầu đáp ứng điều kiện về kỹ thuật..

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, và ký hợp đồng.

Về cơ bản, thủ tục này được thực hiện như phương thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn một túi hồ sơ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với hình thức đấu thầu hạn chế như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định mới của Nghị định 01/2019/NĐ-CP quy định lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với hình thức đấu thầu hạn chế như sau:

“2. Năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.”

Câu hỏi: Phạm vi áp dụng đấu thầu hạn chế như thế nào?

Trả lời:

Hình thức đấu thầu hạn chế chỉ được phép áp dụng trong trường hợp gói thầu đưa ra có yêu cầu cao về chuyên môn kỹ thuật hoặc có những đặc thù riêng mà chỉ một vài nhà thầu mới có thể và có đủ khả năng để đáp ứng được tiêu chuẩn này.

Câu hỏi: Ưu điểm của đấu thầu hạn chế là gì?

Trả lời:

– Khi lựa chọn hình thức đấu thầu này, bên mời thầu sẽ đem về nhiều lợi thế hơn cho mình. Họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều về mặt thời gian và các khoản chi phí

– Ngoài ra, các thủ tục đấu thầu sẽ được rút ngắn bớt đi, được phép bỏ qua một vài bước vì tính đặc thù của gói thầu.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-thi-ap-dung-dau-thau-han-che.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,780,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5311,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1745,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5120,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Trường hợp nào thì áp dụng đấu thầu hạn chế? Trình tự, thủ tục yêu cầu đấu thầu hạn chế qua mạng
Trường hợp nào thì áp dụng đấu thầu hạn chế? Trình tự, thủ tục yêu cầu đấu thầu hạn chế qua mạng
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/19/95707/truong-hop-nao-thi-ap-dung-dau-thau-han-che-95707.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/truong-hop-nao-thi-ap-dung-au-thau-han.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/truong-hop-nao-thi-ap-dung-au-thau-han.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy