Bằng độc quyền sáng chế hỗ trợ công nghệ mới và doanh nghiệp mới?

NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Bằng độc quyền sáng chế hỗ trợ công nghệ mới và doanh nghiệp mới:

Trong lịch sử, bằng độc quyền sáng chế thường được cấp cho máy móc, thiết bị và công cụ (về sau cũng cấp cho cả sản phẩm) được chế tạo trong một nhà máy. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và tầm quan trọng ngày càng tăng của tri thức trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, phạm vi đối tượng có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế đã mở rộng để phàn ánh sự đổi mới công nghệ hiện đang diễn ra. Ngày nay, bằng độc quyền sáng chế có tầm quan trọng ngày càng tăng, không chỉ trong sản xuất công nghiệp nặng mà trong ngành công nghiệp mềm và khu vực dịch vụ. Đã xuất hiện trào lưu đổi mới công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, nhưng suốt một phần tư thế kỷ vừa qua các đổi mới quan trọng nhất là đổi mới trong các lĩnh vực mới của ngành điện tử máy tính, công nghệ số, khoa học về gen và công nghệ sinh học.

Trong các lĩnh vực công nghệ máy tính và công nghệ sinh học, các vấn đề về chính sách - chẳng hạn như phạm vi bảo hộ bằng độc quyền sáng chế cần mở rộng (hay giới hạn) đến đâu - đã được xác định bằng cách xem xét nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là trong đó có sự khuyến khích cần thiết cho một ngành công nghiệp tiên phong với độ rủi ro cao. Một giải pháp bắt gặp ở nhiều nước là sự bảo hộ đối với một số loại sáng tạo trí tuệ (ví dụ thiết kế bố trí mạch tích hợp) theo một hệ thống khác với hệ thống bằng độc quyền sáng chế. Một giải pháp khác là hệ thống bằng độc quyền sáng chế, với một số thay đổi trong cách giải thích luật bằng độc quyền sáng chế hoặc sự mở rộng phạm vi đối tượng có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế (ví dụ, thiết bị điện được máy tính trợ giúp, phương pháp kinh doanh và bộ gen người).

Sự thay đổi này đã không được tiến hành nhanh chóng ở tất cả các nước, nhưng được chấp nhận dần dần và một số trong các thay đổi đó vẫn còn là chủ đề của những cuộc thảo luận quốc tế. Mặc dầu vậy, các trường hợp nói trên cho ta thấy cách thức mà hệ thống bằng độc quyền sáng chế đã được thay đổi một cách năng động hơn và thường xuyên hơn so với bất cứ thời gian nào trước đây trong lịch sử của nó. Sự thay đổi này được thúc đẩy và bị ảnh hưởng bởi nhu cầu bảo hộ thoả đáng các loại sáng tạo trí tụê mới do công nghệ mới xuất hiện tạo ra. Các nhà lãnh đạo chính sách đã thừa nhận rằng sự tồn tại của chế độ bảo hộ bằng độc quyền sáng chế cho phép phát triển và thương mại hoá công nghệ mới. Các phương pháp kinh doanh có sử dụng Internet và bộ gen là hai thách thức rõ rệt đối với hệ thống bằng độc quyền sáng chế ở đầu thế kỷ này.

2. Công nghệ máy tính trong thời kỳ non trẻ đã cần đến sự bảo hộ bằng độc quyền sáng chế:

Máy tính có ý nghĩa trung tâm đối với hoạt động của xã hội hiện đại, kiểm soát mọi hoạt động từ viễn thông đến hàng không. Sự phụ thuộc quá lớn của chúng ta vào máy tính và sự hoà nhập ngày càng tăng của máy tính vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã được phản ánh qua mức độ lo ngại của chúng ta về khả năng "con rệp thiên niên kỷ Y2K" có thể làm rối loạn mọi mặt của đời sống chúng ta.

Năm 1959, Jack s. Kilby đã trình bày một tham luận có ý nghĩa thời đại về mạch tích hợp đơn khối, thường được biết đến dưói cái tên microchip . Sau đó, microchip đã trở thành một bộ vi xử lý thông minh hơn, như Intel 286 chẳng hạn, dẫn đến việc sử dụng bộ vi xử lý (hoặc chip) rộng rãi hơn trong máy tính và trong sản phẩm điện tử khác. Các phương pháp chế tạo nhằm tăng mật độ mạch trên bộ vi xử lý đã thuộc phạm vi bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế, với ý nghĩa là những sáng chế liên quan đến tốc độ và chức năng của chip. Tuy nhiên, thiết kế bố trí mạch tích hợp được bảo hộ theo luật riêng (luật đặc biệt) hơn là theo hệ thống bằng độc quyền sáng chế, vì có sự thừa nhận rộng rãi rằng việc thiết kế bố trí của một bộ vi xử lý không đi kèm với nỗ lực mang tính sáng chế và do đó nhiều nhà lập pháp đã coi thiết kế bố trí không đáng được hưởng sự bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế.

Trọng tâm của những nỗ lực nghiên cứu trong ngành công nghiệp máy tính đã chuyển sang công nghệ liên quan đến phần mềm vào cuối những năm 1980, vì khả năng của bộ xử lý đã tăng lên. Ban đầu, phần mềm được hiểu là một sáng tạo không thuộc phạm vi bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế. Sau những cuộc thảo luận có quy mô toàn thế giới về hàm ý của quyền thuộc bằng độc quyền sáng chế đối với những thiết kế về chức năng và không thể chia tách được, quan điểm này đã bắt đầu thay đổi. Động năng kinh tế và tầm quan trọng của kinh doanh phần mềm với vai trò sức đẩy cho ngành công nghiệp phần mềm và do đó cho nhiều ngành công nghiệp liên quan đã trở nên rõ rằng. Ngày nay, với sự xuất hiện của Internet, một thử thách khác đối với hệ thống bằng độc quyền sáng chế là sự gia tăng của loại sáng chế về phương pháp kinh doanh. Cuộc chạy đua giữa sự phát triển của công nghệ máy tính và những nhà hoạch định chính sách quan tâm đến luật và chính sách về bằng độc quyền sáng chế sẽ được bàn luận chi tiết sau đây.

3. Bằng độc quyền sáng chế về Microchip của Kilby:

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về nhượng quyền thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Được vinh dự nhận giải Nobel vật lý năm 2000, cùng với Zhores I.AIferov và Herbert Kroemer, Hack s. Kilby được coi là một trong những kỹ sư điện vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và sẽ lưu danh là người sáng chế ra microchip được Hoa Kỳ cấp bằng độc quyền sáng chế số 3.138.743. Làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu tại Texas Instruments Inc., Kilby đã tạo ra 60 sáng chế liên quan đến microchip được phát triển dựa trên bằng độc quyền sáng chế chính số 743, những sáng chế đã mở rộng phạm vi áp dụng nghiệp và tạo ra nền tàng cơ bản cho ngành công nghiệp máy tính vào giữa những năm 1970. Bằng độc quyền sáng chế chính và 60 bằng độc quyền sáng chế khác không chỉ mang lại cho Texas Instruments Inc. vị trí dẫn đầu sớm sủa trên thị trường vi mạch đang nổi lên lúc đó mà còn góp phần tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt trong R&D nhằm đạt tốc độ nhanh hơn và kích thước nhỏ nhất vốn gắn liền với công nghệ thông tin ngày nay.

4. Phần mềm máy tính đã nở rộ dưới sự bảo hộ sở hữu trí tuệ

4.1 Trước đây:

Trong những năm 1980, đã có những cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề liệu hệ thống bằng độc quyền sáng chế hay hệ thống quyền tác giả hay cả hai hệ thống sẽ quy định sự bảo hộ đối với phần mềm máy tính. Rõ rằng là để phát triển và thịnh vượng thì phần mềm máy tính cần sự bảo hộ mạnh về SHTT Các cuộc thảo luận này đã dẫn đến nguyên tắc được thừa nhận chung là phần mềm máy tính nên được bảo hộ theo quyền tác giả, trong khi các thiết bị sử dụng phần mềm máy tính hoặc sử dụng sáng chế liên quan đến phần mềm được bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế. Những tiến triển về pháp luật nói trên đã dẫn đến thỏa những thuận quốc tế (Hiệp định TRIPS và WCT), theo đó các bên ký kết có nghĩa vụ bảo hộ phần mềm về mặt pháp lý. Pháp luật liên quan đến khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế của phần mềm vẫn chưa đạt được sự hài hoà trên quy mô quốc tế, bởi lẽ một số nước đón nhận khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế cho phần mềm máy tính, trong khi những nước khác thì đã lựa chọn cách tiếp cận thừa nhận những sáng chế được phần mềm máy tính hỗ trợ. Ngày nay, ở nhiều nước, phần mềm máy tính và phần cứng máy tính có thể được bảo hộ theo cả luật quyền tác giả và luật về bằng độc quyền sáng chế, tuỳ thuộc vào tính chất của đối tượng SHTT được xem xét. Tại thời điểm nói trên, nhu cầu bảo hộ thiết kế bô trí hữu hình của mạch tích hợp cũng đã tăng lên, đó là lý do để WIPO tổ chức một hội nghị ngoại giao về chủ đề này vào năm 1989. Vi sự bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế mạnh hơn so với sự bảo hộ theo các hình thức khác của SHTT trong đó có quyền tác giả, cách thức mà những luật SHTT khác được sử dụng bảo hộ công nghệ máy tính đã từng là một quyết định quan trọng về chính sách. Cùng với mong muốn bảo hộ công nghệ máy tính mới, cũng đã có mới quan ngại được chia sẻ rộng rãi về việc nếu sự bảo hộ quá mạnh thì có thể cản trở sự phát triển về sau của hoạt động sáng tạo trí tuệ.

Trong quá trình tranh luận về sự bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế và theo quyền tác giả, tính cạnh tranh của ngành công nghiệp máy tính đã tạo ra một bầu không khí chính trị thuận lợi hơn cho việc bảo hộ một số sáng chế liên quan đến phần mềm theo bằng độc quyền sáng chế, thay vì chỉ bảo hộ theo quyền tác giả. Giới hoạch định chính sách đã hiểu rất rõ rằng việc bảo hộ những sáng chế liên quan đến phần mềm theo bằng độc quyền sáng chế có ưu thế về chiến lược nhằm khuyến khích chuyển giao loại công nghệ mới xuất hiện từ những nước tiên tiến trong lĩnh vực này. Bảo hộ sáng chế liên quan đến phần mềm cũng có ý nghĩa quan trọng để kích thích đầu tư trong ngành công nghiệp ở chính nước họ.

Số công ty phát triển phần mềm đang tiếp tục tăng lên. Những công ty phần mềm nhỏ hơn đang nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế thường xuyên hơn, đặc biệt là vì người nắm vốn mạo hiểm thường đòi hỏi bằng độc quyền sáng chế như một điều kiện để cung cấp tài chính. Những công ty trước đây đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cho những đổi mới liên quan đến phần mềm cũng đã tăng cương nỗ lực của họ để đạt được bằng độc quyền sáng chế cho các đổi mới đó, đặc biệt là trong trường hợp của những công ty có danh mục vốn phần mềm lớn.33 Đồng thời, phần mềm ngày càng trở thành nền tăng cho những công nghệ khác, chẳng hạn như phần mềm hiện đang được sử dụng để thiết kế, chế tạo và vận hành phần cứng trong một bộ vi xử lý (ví dụ " verilog"; một ngôn ngữ mô tả phần cứng). Trong sở hữu trí tuệ nhiều trường hợp, cũng chính phần mềm này được bảo hộ cả theo luật quyền tác giả và luật về bằng độc quyền sáng chế.

4.2 Hiện tại:

Ngày nay, phạm vi mà trong đó sáng chế liên quan đến phần mềm có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế rất khác nhau ở các nước. Dường như đang có một nhu cầu cấp bách về tạo lập sự hài hoà ở quy mô quốc tế, đặc biệt là vì thương mại quốc tế đối với sản phẩm phần mềm tiếp tục gia tăng và những công ty cạnh tranh trên quy mô toàn cầu đang quan tâm đến việc tài sản trí tuệ của họ được bảo hộ theo cách thống nhất trên khắp thế giới. Đồng thời, việc một nước nào đó bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế còn những nước khác lại không làm như vậy dẫn tới hệ quả là một số nước sẽ có môi trường an toàn hơn cho sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp cụ thể đó và các doanh nghiệp ở đó sẽ tích luỹ được nhiều bằng độc quyền sáng chế ("tài sản thuộc bằng độc quyền sáng chế") hơn, trong khi những nước khác và các doanh nghiệp của họ sẽ không tạo ra được tài sản thuộc bằng độc quyền sáng chế của mình trong các lĩnh vực này. Tầm quan trọng thực tế của tài sản thuộc bồng độc quyền sáng chế sẽ được đề cập tại phần sau của Nội dung này khi chúng ta tìm hiểu về li-xăng với vai trò là một yếu tố quan trọng trong chiến lược sử dụng bằng độc quyền sáng chế để kích thích phát triển.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hiệp định TRIPS có từ thời điểm nào?

Trả lời:

Hiệp định TRIPS, là một phần của thỏa thuận theo Hiệp định WTO, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 1995. Các công ước này chủ yếu được ký kết trước đó trong khuôn khổ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới).

Câu hỏi: Hiệp định WCT có từ thời điểm nào?

Trả lời:

Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) được thông qua tại Geneva năm 1996.

Câu hỏi: Hiệp định WCT gồm bao nhiêu điều khoản?

Trả lời:

Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) gồm 25 điều quy định những nội dung chính về quyền tác giả, phạm vi bảo hộ quyền tác giả; các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả như quyền cho thuê, quyền phân phối, quyền truyền đạt ...

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/bang-doc-quyen-sang-che-ho-tro-cong-nghe-moi-va-doanh-nghiep-moi.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,860,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5512,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5526,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Bằng độc quyền sáng chế hỗ trợ công nghệ mới và doanh nghiệp mới?
Bằng độc quyền sáng chế hỗ trợ công nghệ mới và doanh nghiệp mới?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/416645/bang-doc-quyen-sang-che-ho-tro-cong-nghe-moi-va-doanh-nghiep-moi-416645.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/bang-oc-quyen-sang-che-ho-tro-cong-nghe.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/bang-oc-quyen-sang-che-ho-tro-cong-nghe.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy