Bình luận quy định của bộ luật lao động năm 2019 về người lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động

Bình luận quy định pháp luật về người lao động

Kính thưa luật sư. Mong luật sư phân tích giúp tôi quy định về người lao động và quyền, nghĩa vụ của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành. Rất mong nhận được phản hồi từ luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Hảo - Thái Nguyên

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2019

2. Người lao động là gì?

Khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: "1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

>&gt Xem thêm:  Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động ?

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này."

3. Đặc thù của người lao động trong quan hệ lao động là gì?

Người lao động với tư cách là một bên trong quan hệ lao động được Bộ luật lao động điều chỉnh, cần có những dấu hiệu đặc thù để nhận biết so với những người lao động nói chung.

Thứ nhất, về độ tuổi thì phải từ đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhận thức bình thường. Tuy nhiên, tùy theo tính chất đặc thù của công việc, nghề nghiệp mà độ tuổi của người lao động có thể dưới 15 tuổi, đồng thời có những trường hợp trên 15 tuổi vẫn không được tham gia quan hệ lao động. Quy định như vậy, một mặt nhằm đảm bảo quyền tự do việc làm của công dân, mặt khác bảo vệ lao động chưa thành niên khi tham gia quan hệ lao động.

Thứ hai, người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận và được trả lương. Như vậy, cơ sở pháp lý để xác định sự tham gia quan hệ lao động là sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Trong các bộ luật lao động trước đây đều xác định hình thức pháp lý của quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động là hợp đồng lao động. Tuy nhiên, với việc quy định hiện nay trong Bộ luật lao động hiện hành thì căn cứ vào sự thỏa thuận tự nguyện của các bên, không lệ thuộc vào hình thức pháp lý đã đủ cơ sở để xác định sự tồn tại của quan hệ lao động. Quy định này nhằm tránh sự lạm dụng về hình thức hợp đồng trong quan hệ lao động, chẳng hạn thao cho việc ký hợp đồng lao động các bên thỏa thuận bằng các hình thức pháp lý như: hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng chuyên gia… nhằm lẩn tránh các nghĩa vụ trong quan hệ lao động (ví dụ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Bộ luật lao động điều chỉnh tất cá các quan hệ hợp đồng trong thị trường lao động mà hợp đồng lao động vẫn có vị trí quan trọng trong bộ luật lao động.

Tiền lương là một trong những dấu hiệu để phân biệt việc trả thù lao lao động trong quan hệ dịch vụ dân sự và quan hệ lao động do luật lao động điều chỉnh. Tiền lương trong quan hệ lao động chịu sự chi phối chặt chẽ của pháp luật, thỏa thuận tập thể và thường được trả định kỳ theo thời gian (tuần, tháng).

Thứ ba, người lao động chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Đây là dấu hiệu cơ bản để phân biệt quan hệ lao động do luật lao động điều chỉnh với các quan hệ có nội dung tương tự về lao động trong thị trường. Quan hệ lao động do luật lao động điều chỉnh nói chung là những quan hệ có tính xã hội hóa, hợp tác và chuyên môn hóa. Mỗi người lao động tham gia quan hệ thực hiện nghĩa vụ của mình trên cơ sở cam kết trong hợp đồng cá nhân nhưng kết quả cuối cùng của quá trình lao động là sự phối hợp , thống nhất, đồng bộ của cả tập thể lao động. Do đó, khi tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động là người chịu trách nhiệm tổ chức quá trình lao động cho nên có quyền đưa ra các mệnh lệnh, yêu cầu, đòi hỏi, ràng buộc với người lao động thông qua các quy chế, nội quy, cam kết tập thể, thỏa thuận cá nhân… và người lao động có nghĩa vụ phải thực hiện. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, trong tất cả các quan hệ hợp đồng, duy nhất trong quan hệ hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động thì quá trình thực hiện hợp đồng một bên có quyền ra lệnh và bên kia có nghĩa vụ thực hiện. Cũng chính vì vậy, để tránh sự bất bình đẳng trong mối quan hệ này, pháp luật lao động có nhứng ràng buộc chặt chẽ quyền quản lý của người sử dụng lao động. Ngoài ra, do đây là dấu hiệu quan trọng nhất để đánh giá một quan hệ có phải do luật lao động điều chỉnh hay không trong bối cảnh Bộ luật lao động năm 2019 đã có sự thay đổi về nhận thức phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng… thì các tiêu chí, chuẩn mực để xác định yếu tố quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động sẽ là thách thức lớn với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước, tài phán (thanh tra lao động, Tòa án nhân dân…) trong khi pháp luật từ trước đến nay đều không có quy định cụ thể về vấn đề này và án lệ cũng chưa phổ biến.

4. Bình luận quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động

4.1. Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động

Điều 5 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động như sau:

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

e) Đình công;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động gắn liền với tư các chủ thể của họ trong quan hệ lao động. Vì là quyền và nghĩa vụ pháp lý nên nó chỉ xuất hiện trong những điều kiện, bối cảnh pháp lý nhất định chứ không phải là những quyền và nghĩa vụ có tính tất yếu, tự nhiên, chẳng hạn: Người lao động có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, quyền được hưởng lương, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyền đình công… Tuy nhiên để thực hiện được những quyền trên phải xuất hiện những sự kiện pháp lý tương ứng và người lao động phải thực hiện những trách nhiệm, nghĩa vụ nhất định: Để có quyền lựa chọn việc làm thì phải có sự kiện tuyển dụng của người sử dụng lao động và người lao động phải đáp ứng yêu cầu tuyển dụng; Để có quyền hưởng lương thì người lao động phải làm việc và thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng; Để thực hiện quyền đình công thì tập thể lao động phải thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục đình công… Nói cách khác, quyền và nghĩa vụ chủ thể có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Vì vậy, không thể nhận thức quyền là cái được, còn nghĩa vụ là cái mất mà trong quyền có trách nhiệm và trong nghĩa vụ có lợi ích. Các quyền và nghĩa vụ của người lao động được cụ thể hóa trong các chương tương ứng của Bộ luật lao động.

>&gt Xem thêm:  Khiếu nại lần đầu đối với công ty không trả lương khi thôi việc ?

4.2. Bình luận về quyền của người lao động

Trước hết, nói về quyền – các quyền lao động được ghi nhận trong bộ luật lao động là những quyền gắn với nhân quyền của người lao động đã được các văn kiện pháp lý quốc tế của Liên hợp quốc ghi nhận (ví dụ: Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966) và là nội dung của nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động. Theo đó, có thể chia các quyền của người lao động thành các nhóm quyền về dân sự, chính trị và nhóm quyền về kinh tế và văn hóa.

Nhóm quyền về dân sự, chính trị bao gồm: Tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người llao động, tổ chức nghề nghiệ và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Từ chối làm việc nếu có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe.

Nhóm quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa bao gồm: Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề, nghỉ theo chế độ, nghi hằng năm có hưởng lương, được hưởng phúc lợi tập thể; Yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp , chính đáng của mình, tham gia quản lts theo nội quy của người sử dụng lao động; Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Đình công.

Tuy nhiên, việc phân định này cũng chỉ có tính chất tương đối vì có những nhóm quyền của người lao động vừa là quyền kinh tế, xã hội, văn hóa vừa là quyền dân sự, chính trị (ví dụ: quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm).

4.3. Bình luận về nghĩa vụ của người lao động

Về nghĩa vụ - người lao động có nghĩa vụ thực hiện đúng đắn , đầy đủ các cam kết và thỏa thuận hợp pháp khác trong quan hệ lao động. Bên cạnh đó, với sự tồn của yếu tố quản ý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động thông qua các yêu cầu, mệnh lênh, đòi hỏi hợp pháp của họ thì người lao động phải có nghĩa vụ thực hiện. Việc từ chối hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ cam kết hay yêu cầu quản lý của người sử dụng lao động luôn dẫn đến hậu quả bất lợi cho người lao động, thậm chí bị chấm dứt quan hệ lao động. Ngoài ra, người lao động không có nghĩa vụ với các cam kết trong quan hệ lao động mà còn phải thực hiện các trách nhiệm do pháp luật quy định vì chính quyền lợi của họ trong các mối quan hệ có liên quan đến quan hệ lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động…

Các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 5 là những quyền và nghĩa vụ chủ yếu nhưng không phải là duy nhất. Ngoài các quyền và nghĩa vụ đó ra, người lao động có thể thỏa thuận những nội dung khác mà pháp luật không cấm và khi đã đạt được sự thỏa thuận thì những cam kết đó trở thành quyền và nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê - Sưu tầm & biên tập

>&gt Xem thêm:  Luật lao động là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật lao động ?

>&gt Xem thêm:  Năm 2021, một số thuật ngữ mới được áp dụng trong luật lao động

Câu hỏi thường gặp về người lao động

Câu hỏi: Có bắt buộc phải có hợp đồng lao động thì mới xác định là có quan hệ do luật lao động điều chỉnh không?

Trả lời:

Không. Với quy định hiện nay của của BLLĐ năm 2019 thì căn cứ vào sự thỏa thuận tự nguyên của các bên, không lệ thuộc vào hình thức pháp lý (là hợp đồng lao động) đã đủ cơ sở để xác định sự tồn tại của quan hệ lao động.

Câu hỏi: Vì sao không quy định có hợp đồng lao động là dấu hiệu bắt buộc để xác định quan hệ lao động?

Trả lời:

Quy định này nhằm tránh sự lạm dụng về hình thức hợp đồng trong quan hệ lao động, chẳng hạn thao cho việc ký hợp đồng lao động các bên thỏa thuận bằng các  hình thức pháp lý như: hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng chuyên gia… nhằm lẩn tránh các nghĩa vụ trong quan hệ lao động (ví dụ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)/

Câu hỏi: Độ tuổi được trở thành người lao động là bao nhiêu?

Trả lời:

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật lao động năm 2019.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/binh-luan-quy-dinh-cua-bo-luat-lao-dong-nam-2019-ve-nguoi-lao-dong-quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-lao-dong.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5526,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5568,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Bình luận quy định của bộ luật lao động năm 2019 về người lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động
Bình luận quy định của bộ luật lao động năm 2019 về người lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/416643/binh-luan-quy-dinh-cua-bo-luat-lao-dong-nam-2019-ve-nguoi-lao-dong-quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-lao-dong-416643.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/binh-luan-quy-inh-cua-bo-luat-lao-ong.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/binh-luan-quy-inh-cua-bo-luat-lao-ong.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy