Một số vấn đề pháp lý về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

1. Khái quát về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Tên nước: Cách viết đầy đủ là Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Zhonghua Renmin Gonghe Guó), viết ngắn gọn là Trung Quốc.

- Thủ đô: Bắc Kinh (Beijing).

Thủ đô Trung Quốc hay Kinh đô Trung Quốc (tiếng Trung: 中国京都; Hán-Việt: Trung Quốc kinh đô; bính âm: ZhōngguóJīngdū) là nơi đặt bộ máy hành chính trung ương của các triều đại và chính quyền tồn tại ở Trung Quốc. Đồng thời, các kinh đô cũng thường là những trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Trong lịch sử Trung Quốc từng tồn tại rất nhiều kinh đô. Trong đó, có Bốn cố đô lớn Trung Quốc (tiếng Trung: 中国四大古都; Hán-Việt: Trung Quốc tứ đại cổ đô; bính âm: Zhōngguó sì dà gǔdū) được nhiều triều đại của Trung Quốc đóng đô nhất là: Trường An, Lạc Dương, Nam Kinh và Bắc Kinh.

Bốn kinh đô này, kết hợp với bốn cố đô của Trung Quốc là Khai Phong (bổ sung thập niên 1920), Hàng Châu (bổ sung thập niên 1930), An Dương (bổ sung sau năm 1988) và Trịnh Châu (bổ sung năm 2004) tạo thành Tám cố đô của Trung Quốc.

- Ngày Quốc khánh: Ngày 01 tháng 10.

- Quốc kỳ: Quốc kỳ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cờ đỏ và năm ngôi sao, trong đó, có một ngôi sao vàng năm cánh lớn và bốn ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn (được sắp xếp theo hình vòng cung hướng về tâm lá cờ) ở góc bên trái phía trên.

- Diện tích: Tổng diện tích: 9.596.960 km2.

- Dân số: 1,330,044,544 (tháng 07 năm 2008).

Dân số hiện tại của Trung Quốc là 1.443.699.462 người vào ngày 23/05/2021 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Trung Quốc hiện chiếm 18,35% dân số thế giới. Trung Quốc đang đứng thứ 1 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Trung Quốc là 154 người/km2. Với tổng diện tích đất là 9.390.784 km2. 61,43% dân số sống ở thành thị (884.147.808 người vào năm 2019). Độ tuổi trung bình ở Trung Quốc là 38,8 tuổi.

Trong năm 2021, dân số của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 4.892.328 người và đạt 1.446.361.241 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 5.190.327 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -297.999 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Trung Quốc để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Trung Quốc vào năm 2021 sẽ như sau: 43.954 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày 29.734 người chết trung bình mỗi ngày -816 người di cư trung bình mỗi ngày Dân số Trung Quốc sẽ tăng trung bình 13.404 người mỗi ngày trong năm 2021.

- Kiểu nhà nước: Mô hình nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

- Phân chia hành chính: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một Nhà nước đơn nhất gồm 22 tỉnh, 5 vùng tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương.

Các tỉnh bao gồm: An Huy, Hà Bắc, Sơn Tây, Liêu Linh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Tô Châu, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Quảng Châu, Vân Nam, Thiểm Tây, Cát Hải, Chiết Giang, Cam Túc.

Năm vùng tự trị: Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khu tự trị Nội Mông Cổ, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, khu tự trị dân tộc Duy ngô nhĩ Tân Cương, và khu tự trị Tây Tạng.

Bốn thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh.

Ngoài ra, Trung Quốc có hai đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao.

2. Đảng chính trị

Trung Quốc có một đảng chính trị lớn đang cầm quyền là Đảng cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra còn có một số đảng nhỏ khác.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (viết tắt ĐCSTQ, tiếng Hoa giản thể: 中国共产党; tiếng Hoa phồn thể: 中國共産黨; bính âm: Zhōngguó Gòngchǎndǎng; Hán-Việt: Trung Quốc Cộng sản Đảng) là đảng chính trị thành lập và điều hành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (và hiện tại là đảng chính trị lớn thứ hai trên thế giới sau Đảng Bharatiya Janata của Ấn Độ). Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền duy nhất ở Trung Quốc đại lục, chỉ cho phép tám đảng cấp dưới khác cùng tồn tại, những đảng này tạo nên một mặt trận thống nhất. Nó được thành lập vào năm 1921, chủ yếu là Trần Độc Tú và Lý Đại Chiêu. Đảng này phát triển nhanh chóng và đến năm 1949, đảng này đã đánh đuổi Chính phủ Quốc dân của Quốc dân đảng (KMT) từ Trung Quốc đại lục phải chạy ra Đài Loan sau Nội chiến Trung Quốc, dẫn đến việc thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng kiểm soát các lực lượng vũ trang Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của quốc gia này. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng có số lượng đảng viên đông nhất trên thế giới.

ĐCSTQ được tổ chức chính thức trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc do nhà lý luận Mác xít Nga Vladimir Lenin hình thành, đòi hỏi sự thảo luận dân chủ và cởi mở về chính sách với điều kiện thống nhất trong việc duy trì các chính sách đã thống nhất. Về mặt lý thuyết, cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đại hội Toàn quốc, được triệu tập hàng năm. Khi Đại hội đại biểu toàn quốc không họp, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan cao nhất, nhưng vì cơ quan này chỉ họp bình thường mỗi năm một lần nên hầu hết các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao cho Bộ Chính trị và Ban Thường vụ của Bộ Chính trị, các thành viên của Ủy ban sau được coi là cơ quan lãnh đạo cao nhất. của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo của đảng gần đây nắm giữ các chức vụ Tổng bí thư (chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ dân sự của đảng), Chủ tịch Quân ủy Trung ương (chịu trách nhiệm về quân sự) và Chủ tịch nước (một vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ). Thông qua các chức vụ này, lãnh đạo đảng là lãnh đạo tối cao của đất nước. Lãnh đạo tối cao hiện nay là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, được bầu tại Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 tổ chức ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Về mặt chính thức, Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và tiếp tục tham gia Hội nghị Quốc tế của các Đảng Cộng sản và Công nhân hằng năm. Theo điều lệ của đảng, ĐCSTQ tuân theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, học thuyết Đặng Tiểu Bình, ba đại diện, quan điểm phát triển khoa học và tư tưởng Tập Cận Bình. Lời giải thích chính thức cho những cải cách kinh tế của Trung Quốc là nước này đang ở giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội, một giai đoạn phát triển có những thành phần kinh tế tương tự như phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế chỉ huy được thành lập dưới thời Mao Trạch Đông đã được thay thế bằng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa dưới thời Đặng Tiểu Bình, hệ thống kinh tế hiện tại, trên cơ sở "Thực tiễn là tiêu chí duy nhất cho chân lý".

Kể từ sự sụp đổ của các chính phủ cộng sản Đông Âu vào năm 1989–1990 và sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh mối quan hệ đảng - đảng của mình với các đảng cầm quyền của các quốc gia xã hội chủ nghĩa còn lại. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ đảng phái với các đảng cộng sản không cầm quyền trên khắp thế giới, kể từ những năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập quan hệ với một số đảng không cộng sản, đáng chú ý nhất là với các đảng cầm quyền của các quốc gia độc đảng (bất kể hệ tư tưởng của họ), các đảng thống trị trong các nền dân chủ (bất kể hệ tư tưởng của họ) và các đảng dân chủ xã hội.

3. Độ tuổi được tham gia bầu cử

Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đủ 18 tuổi không phân biệt dân tộc, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, thành phần gia đình, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ giáo dục, tình hình tài chính, giới hạn cư trú đều có quyền bầu cử và ứng cử; trừ những người mà theo quy định của pháp luật bị tước quyền chính trị.

4. Hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật Trung Quốc phỏng theo hệ thống luật dân sự của Châu Âu. Dân luật Trung Quốc là sự hỗn hợp giữa pháp luật của hệ thống dân luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

5. Bộ máy nhà nước

- Ngành lập pháp

Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cơ quan quyền lực cao nhất, có khoảng 3.000 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm.

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc họp mỗi năm một kỳ trong khoảng thời gian gần 2 tuần vào mùa xuân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản như: 1) Sửa đổi Hiến pháp; 2) Giám sát việc thực thi Hiến pháp, 3) Ban hành và sửa đổi các đạo luật cơ bản về các lĩnh vực hình sự, dân sự và tổ chức bộ máy nhà nước; 4) Bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước; 5) Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế, thành lập hoặc bãi bỏ các tỉnh, các khu tự trị, các khu hành chính đặc biệt; 6) Giám sát hoạt động của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Quốc vụ viện, Hội đồng Quân ủy Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong thời gian giữa các kỳ họp, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Đại hội. Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc có 150 thành viên có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

- Ngành hành pháp

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là nguyên thủ Quốc gia. Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm.

Quốc Vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa còn gọi là chính phủ nhân dân trung ương là cơ quan hành pháp nhà nước cao nhất, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Nhiệm kỳ của Quốc vụ viện trùng với nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc. Thủ tướng lãnh đạo công tác Quốc Vụ viện. Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Uỷ viên Quốc vụ viện không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ.

- Ngành tư pháp

Tòa án nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cơ quan xét xử của nhà nước. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân các cấp địa phương, các Tòa chuyên môn và Toà quân sự.

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Các thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bổ nhiệm. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan công tố cao nhất của Trung Quốc. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bổ nhiệm.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quốc gia đơn đảng hay hệ thống độc đảng là gì?

Trả lời:

Quốc gia đơn đảng hay hệ thống độc đảng hay hệ thống đơn đảng hay chế độ đảng trị là hình thức chính quyền có hệ thống đảng do một đảng chính trị thành lập chính quyền và không cho các đảng khác được phép đưa ứng cử viên của mình ra tranh cử.

Câu hỏi: Cơ quan hành chính và hành pháp nhà nước cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là?

Trả lời:

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là cơ quan hành chính và hành pháp nhà nước cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quốc vụ viện do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các ủy ban, Tổng Kiểm toán, Tổng Thư ký Quốc vụ viện tạo thành. Cơ quan này thực hiện và cụ thể hóa các pháp luật, quyết định của Quốc hội Trung Quốc (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại toàn quốc). Quốc vụ viện điều hành đất nước thông qua các bộ và các cơ cấu trực thuộc. Phạm vi bao quát của Quốc vụ viện là vô cùng rộng lớn và đa dạng từ các hoạt động thực thi pháp luật, quản lý kinh tế, phát triển giáo dục, khoa học, y tế, thể thao cho đến an ninh xã hội, ngoại giao, v.v.

Câu hỏi: Quốc vụ viện Trung Quốc gồm bao nhiêu bộ và ủy ban?

Trả lời:

Hiện nay, Quốc vụ viện Trung Quốc gồm 27 bộ và ủy ban: Tổng thư kí Quốc vụ viện, Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng, Ủy ban cải cách và phát triển, Bộ giáo dục, Bộ khoa học công nghệ, Bộ công nghiệp và truyền thông, Ủy ban dân tộc nhà nước, Bộ công an, Bộ an ninh quốc gia, Bộ giám sát, Bộ dân chính, Bộ tư pháp, Bộ tài nguyên nhân sự và bảo trợ xã hội, Bộ giao thông vận tải, Bộ tài nguyên tự nhiên, Bộ môi trường sinh thái, Bộ Nhà ở và xây dựng thành thị nông thộn, Bộ văn hóa và du lịch, Bộ thủy lợi, Chủ nhiệm ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia, Bộ các vấn đề về cựu chiến binh, Bộ tình trạng khẩn cấp, Bộ nông nghiệp nông thôn, Bộ thương mại, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, Cơ quan kiểm toán.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-ve-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5526,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5568,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Một số vấn đề pháp lý về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Một số vấn đề pháp lý về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/416601/mot-so-van-de-phap-ly-ve-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-416601.png
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/mot-so-van-e-phap-ly-ve-cong-hoa-nhan.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/mot-so-van-e-phap-ly-ve-cong-hoa-nhan.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy