Phần mềm máy tính và việc lựa chọn đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay bằng độc quyền sáng chế cho phần mềm máy tính?

NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Phần mềm máy tính:

Trái tim và linh hồn của cuộc cách mạng số là phần mềm máy tính. Phần mềm máy tính là ngành công nghiệp khổng lồ. Nói theo nghĩa đen, nó đụng chạm đến mọi thứ dạng số. Công nghiệp phần mềm là ngành công nghiệp duy nhất chưa từng phải đối phó với tác động của cuộc cách mạng số, vì đó là ngành công nghiệp duy nhất bắt đầu hoạt động kinh doanh dưới dạng số; và nó đã đóng vai trò cơ sở cho việc tạo ra nhiều của cải mới hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử.

Phần mềm và máy tính vốn dĩ đã gắn chặt với nhau. Máy tính đã được tạo ra trong những năm 1940 và ban đầu chúng đã trải qua một quá trình tiến triển chậm chạp. Sự vật đã có những bước tiến nhảy vọt năm 1976, khi Apple Computer phát triển được một máy tính cá nhân mạnh cho phép những người bình thường đưa khả năng tính toán chưa từng có trước đó về nhà riêng của họ. Từ thời điểm đưa vào áp dụng máy tính cá nhân năm 1981, không một ngày nào trôi qua mà không có sự phát triển, tiến bộ hoặc bước đột phá mới nào đó trong ngành công nghiệp này: năng lực và dung lượng tính toán, lưu trữ và quản trị dữ liệu và viễn thông - nhưng chính phần mềm máy tính là nền tảng của hầu hết các tiến bộ đó.

2. Công nghiệp phần mềm ở Ix-ra -en:

2.1 Mức độ tăng trưởng của nền công nghiệp phần mềm ở Ix-ra -en:

Năm 1984, phần mềm xuất khẩu từ Ix-ra -en đạt giá trị 5 triệu USD;

Năm 1987 con số này đã tăng lên 540 triệu USD, với tỉ lệ tăng trưởng bình quân khoảng là 25%/ doanh số bán phần mềm trong nước tăng 10% mỗi năm vào thời điểm đầu năm 1998 đã được dự bảo đạt 1.5 >USD. Công nghiệp phần mềm của lx-ra-en đã tăng hơn gấp đôi về quy mô trong những năm gần đây và nước này cung cấp phần mềm tiên tiến trong những lĩnh vực đa dạng như quốc phòng, thương mại, giáo dục và giải trí. Chính phủ đã đưa ra một quyết định sáng suốt để nhấn mạnh vai trò của máy tính trong đời sống hàng ngày. Mỗi trường mẫu giáo ở nước này đều có một máy tính và hơn 35% số gia đình lx-ra-en có máy tính. Danh mục các công ty phần mềm ở lx-ra-en rất dài và điều ấn tượng hơn là công việc của các nhà đầu tư mạo hiểm ở đây, họ đã giúp tạo ra hơn 500 doanh nghiệp mới khởi sự và có triển vọng trong lĩnh vực phần mềm chỉ trong vài năm qua, cốt lõi của mọi sự tăng trưởng và phát triển kinh tế nếu trên là thực tế về sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Ix ra-en đối với pháp luật SHTT.

Công nghiệp phần mềm lớn đến mức độ nào? Số liệu dưới đây được thu nhập từ li xăng phần mềm ở bốn công ty lớn của Hoa Kỳ năm 1999: Microsoft 21,6 tỉ USD; Công ty IBM 12,7 tỉ USD; Computer Associates 4,9 tỉ USD; và Công ty Oracle 3,8 tỉ USD.

2.2 Các nhận định:

Phần mềm máy tính được coi là một "tác phẩm văn học" xứng đáng hưởng sự bảo hộ theo luật quyền tác giả. Phần mềm được viết và được tạo ra bằng việc sử dụng những câu lệnh, hoặc một mã nguồn, chứa những câu lệnh dùng cho phần cứng máy tính, vấn đề phần mềm máy tính được bảo hộ theo luật quyền tác giả như một tác phẩm văn học đã được tranh cãi trong những năm 1970 và 1980 và đã có sự cân nhắc nhất định về việc tạo ra một hình thức riêng hoặc đặc biệt trong bảo hộ SHTT chỉ dành cho phần mềm máy tính. Ý tưởng về một loại SHTT mới này cuối cùng đã bị bác bỏ, vì sự việc đã rõ ràng là các quy tắc của quyền tác giả như đang được áp dụng cho những loại hình nghệ thuật khác đủ linh hoạt để áp dụng cho sự thể hiện trong mã nguồn máy tính. Trong quá trình luật quyền tác giả liên quan đến Chương trình máy tính phát triển, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nó đã được mở rộng phạm vi để bảo hộ "cấu trúc, trình tự và tổ chức" của Chương trình máy tính cũng như sự biểu hiện dưới dạng văn bản và hình ảnh của Chương trình trên màn hình. Nhưng sự bảo hộ quyền tác giả chỉ dành cho hình thức thể hiện ý tưởng, không dành cho ý tưởng hoặc quy trình (những quy trình) bao hàm trong bất kỳ một tác phẩm văn học hoặc Chương trình phần mềm nào. Nghịch lý thường được gọi là "sự đối lập giữa ý tưởng và sự thể hiện" này đã khiến một số người tìm kiếm sự bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế cho những sáng chế chứa đựng trong Chương trình phần mềm máy tính của họ, bên cạnh sự bảo hộ theo quyền tác giả.

3. Bảo hộ quyền tác giả đối lập với bảo hộ bằng độc quyền sáng chế:

>&gt Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Nhiều Chương trình phần mềm máy tính đáp ứng được các yếu tố cơ bản để được cấp một bằng độc quyền sáng chế: khả năng áp dụng công nghiệp (hữu ích), mới và không hiển nhiên. Vì vậy, bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho nhiều sáng chế liên quan đến phần mềm.

Mặc dù bằng độc quyền sáng chế được cấp cho phần mềm, nhiều người có quyền vẫn dựa vào bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính. Sự năng động của chế độ bảo hộ theo quyền tác giả và bằng độc quyền sáng chế rất khác nhau. Bảo hộ quyền tác giả mang tính tự động và phát sinh đối với sự sáng tạo tác phẩm tại thời điểm phần mềm được viết xong. Tuỳ thuộc vào các quy định của pháp luật quốc gia liên quan, sự bảo hộ đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời tác giả và cộng thêm 50 năm (hiện nay theo nhiều luật quốc gia là 70 năm, chẳng hạn luật của các nước thành viên Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ). Bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế phải tuân thủ các thủ tục chặt chẽ để làm cho quyền được hoàn chỉnh, chẳng hạn như việc xét nghiệm, sự bộc lộ công khai và lệ phí duy trì hiệu lực. Thời hạn của bằng độc quyền sáng chế ngắn hơn: 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, thực thi bằng độc quyền sáng chế có phạm vi rộng hơn so với phạm vi theo luật quyền tác giả. Cuối cùng, vì sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế thường có phạm vi bảo hộ rộng hơn và áp dụng đối với ý tưởng, không áp dụng đối với sự thể hiện nên việc tránh xâm phạm quyền tác giả bằng cách thể hiện cùng một ý tưởng trong khi sử dụng những loại mã nguồn khác nhau có thể dễ dàng hơn.

Một sự bổ sung khác cho bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính là luật về bí mật thương mại, có thể bảo hộ mã nguồn phần mềm máy tính khi nó còn được giữ bí mật. Một cách mà theo đó phần mềm máy tính đã tác động sâu sắc đến SHTT là cùng một sản phẩm phần mềm hoặc công nghệ có thể được bảo hộ theo luật quyền tác giả, bằng độc quyền sáng chế và bí mật thương mại. Trong khi mà trước kỷ nguyên công nghệ người ta thường nghĩ luật bằng độc quyền sáng chế là để áp dụng cho công nghệ và luật quyền tác giả là để áp dụng cho văn hoá và nghệ thuật thì sự phân biệt này đã trở nên mờ nhạt hơn. Một ví dụ gần đây về tình hình nói trên là bằng độc quyền sáng chế được cấp quá nhiều cho phương pháp kinh doanh một đối tượng mà thực tế xét xử gần đây một số nước đã thừa nhận là đối tượng chính thống của bằng độc quyền sáng chế, nhưng nhiều năm trước đây nó có thể đã được coi là một đối tượng phi kỹ thuật được bảo hộ theo quyền tác giả, bí mật thương mại hoặc cạnh tranh không lành mạnh thì đúng hơn. Những nhà chiến lược giỏi về SHTT sẽ nghĩ đến các hình thức bảo hộ pháp lý khác nhau cho cùng một sản phẩm hoặc công nghệ.

4. Phần mềm mã nguồn mở và quyền tác giả:

Nếu như phần mềm phương pháp kinh doanh là sự phản ánh việc tìm kiếm độc quyền mạnh hơn về SHTT thông qua việc sử dụng hệ thống bằng độc quyền sáng chế thì một trào lưu mới trong lĩnh vực phần mềm máy tính, đặc biệt là đối với hệ điều hành là phần mềm mã nguồn mở, tìm cách chia sẻ một cách tự do những công trình trí tuệ của những nhà lập trình khác có cùng chí hướng. Trào lưu phần mềm mã nguồn mở trái ngược với quyết định kinh doanh ban đầu do cơ chế quản lý của Apple Computer đề ra đối với hệ điều hành của mình. Cho đến giữa những năm 1970, Apple Computer đã từ chối Ii- xăng hệ điều hành đó cho bất kỳ nhà sản xuất nào, đó là hành vi kinh doanh đã làm cho hệ Điều hành của Apple mất đi sự ủng hộ từ phía các nhà phát triển ứng dụng. Phần mềm mã nguồn mở cũng có cách tiếp cận hoàn toàn khác so với Microsoft, công ty cấp li-xăng hệ điều hành Windows cho những nhà sản xuất và người bán hàng đồng ý với các điều khoản li-xăng của họ, nhờ đó bảo vệ các đặc trưng của hệ thống điều hành như những tài sản có chủ. Trong khi người ta không được phép sửa đổi, cởi biến hoặc thay đổi hệ điều hành Windows thì mã nguồn của phần mềm mở được bảo đảm ở trạng thái "mở".

Ý tưởng trung tâm đàng sau phần mềm mã nguồn mở là bất kỳ người lập trình nào nhận được một bản sao phần mềm và đồng ý với các Điều kiện trong một li-xăng đều có thể cải biến, thay đổi, sửa đổi, tái bản và phổ biến hệ điều hành đó. Như thế không có nghĩa là phần mềm nhất thiết phải được sử dụng tự do, thuộc sở hữu công cộng hoặc không có sự hạn chế đáng kể trong việc sử dụng. Mục đích đàng sau ý tưởng đó là một hình thức phát triển tập thể: thêm nhiều người tập trung vào Chương trình sẽ làm cho việc nâng cấp nhanh hơn, giải quyết vấn đề và lỗi mau lẹ hơn, cũng như tạo ra một Chương trình tốt hơn; đồng thời sẽ không ai được quyền sở hữu các kết quả bổ sung, nâng cấp hoặc sửa đổi.50 Gổn 90% máy tính cá nhân trên thế giới sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows. Hiện nay hệ điều hành nguồn mở được cải đặt trong tương đối ít máy tính. Cũng có những khó khăn phải vượt qua, ví dụ không có cơ quan chức trách trung tâm để khẳng định hoặc loại bỏ những sửa đổi do một số người lập trình tạo ra đồng thời đang có sự hạn chế về hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành cho phiên bản sửa đổi.

Phần mềm máy tính nhờ cậy nhiều vào pháp luật quyền tác giả. Không có ngành công nghiệp nào chuyển động nhanh hơn công nghiệp phần mềm máy tính, nếu xét từ góc độ phát triển và tiến bộ. Sự bảo hộ tự động đối với Chương trình, việc ứng dụng và nâng cấp là một lợi thế lớn, vì dường như hàng ngày đều có những tiến bộ, theo đúng nghĩa của từ này. Bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính đã được cập nhật và làm rõ theo Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT), nhằm theo kịp sự tiến bộ về công nghệ và viễn thông, đặc biệt là Internet. WCT và Hiệp ước “chị em" của nó, Hiệp ước WIPO về biểu diễn và ghi âm (WPPT), đã được các phương tiện hiện đại chúng gọi là các "Hiệp ước Internet". Chúng bắt đầu có hiệu lực lần lượt vào tháng 3 và tháng 5 năm 2002. Ngay cả phần mềm mã nguồn mở, mà thoạt nhìn có vẻ như trái ngược với quyền tác giả và lý do tồn tại chính của nó, trên thực tế cũng ra đời và được duy trì chủ yếu nhờ quyền tác giả. Các độc quyền mà phong trào phần mềm mã nguồn mở chia sẻ giữa cộng đồng những người lập trình trên thế giới (quyền sao chép, cải biến và truyền đạt tới công chúng) là do quyền tác giả xác định. Các quyền này là quyền cố hữu trong sản phẩm, dịch vụ và quy trình, làm cho phong trào mã nguồn mở có thể tồn tại được, đồng thời khi được thực hiện thông qua hợp đồng li xăng (chủ yếu dưới hình thức li-xăng click wrap và shrink wrap) thì những quyền có thể gắn cho phần mềm mã nguồn mở được thực thi giống như những ngoại lệ và hạn chế dựa trên ảnh hưởng của công nghiệp thông qua luật quyền tác giả.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính Uy tín

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Phần mềm máy tính là gì?

Trả lời:

Phần mềm máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc.

Câu hỏi: Ai có quyền đăng ký bản quyền phần mềm?

Trả lời:

Quyền đăng ký là quyền của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tác phẩm và tác giả (người sáng tạo ra tác phẩm phần mềm), cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài cũng có quyền đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam.

Câu hỏi: Tại sao phải đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?

Trả lời:

Đăng ký sẽ giúp chủ sỡ hữu phần mềm được toàn quyền (độc quyền) sử dụng phần mềm máy tính do mình sáng tạo ra, việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu chứng minh được quyền của mình và có thể ngăn chặn, xử lý được mọi hành vi xâm phạm quyền đối với sản phẩm phần mềm của bên thứ 3.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/phan-mem-may-tinh-va-viec-lua-chon-dang-ky-bao-ho-quyen-tac-gia-hay-bang-doc-quyen-sang-che-cho-phan-mem-may-tinh.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,860,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5512,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5527,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Phần mềm máy tính và việc lựa chọn đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay bằng độc quyền sáng chế cho phần mềm máy tính?
Phần mềm máy tính và việc lựa chọn đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay bằng độc quyền sáng chế cho phần mềm máy tính?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/419138/phan-mem-may-tinh-va-viec-lua-chon-dang-ky-bao-ho-quyen-tac-gia-hay-bang-doc-quyen-sang-che-cho-phan-mem-may-tinh-419138.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/phan-mem-may-tinh-va-viec-lua-chon-ang.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/phan-mem-may-tinh-va-viec-lua-chon-ang.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy