Quy chế làm việc của Nghị viện và thủ tục lập pháp?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993

Hiến pháp Italia 1947

Hiến pháp Nhật Bản 1946

hiến pháp cộng hòa Xéc năm 1992

Đạo luật Liên bang Áo năm 1970

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Các kỳ họp của Nghị viện:

Các kỳ họp của Nghị viện thông thường được triệu tập từ 1 lần đến 4 lần trong 1 năm (Tùy theo quy định của Hiến pháp). Hoạt động thường xuyên của Nghị sĩ biến họ thành Nghị sĩ chuyền nghiệp.

>&gt Xem thêm:  Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì ?

Ở Thụy Điển và một số nước tư sản khác Ambudsman có chức năng điểu tra hoạt động của các quan chức hành chính theo đơn khiếu tố của công dân.

Sự hoạt động và địa vị pháp lý của Nghị viện một phần nào đó phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề Nghị viện có đầy đủ toàn quyền không trong việc quyết định các kỳ họp và thời gian các kỳ họp trong một năm. Có hai quan điểm, hai cách giải quyết vấn đề này.

Quan điểm thứ nhất dựa trên sự thừa nhận chủ quyền của Nghị viện trong việc triệu tập các kỳ họp và thời gian kéo dài của các kỳ họp. Theo quan điểm này một số Nhà nước ví dụ như Đức, Nghị viện trực tiếp quyết định. Một số nước khác cũng do Nghị viện quyết định nhưng ghi vào Hiến pháp hoặc quy chế Nghị viện.

Quan điểm thứ hai cho rằng cơ quan hành pháp quyết định vấn đề này, quan điểm này dựa trên chế độ quân chủ độc quyền đã hình thành từ lâu đời, truyền thống Nhà vua là người khai mạc và bế mạc các phiên họp của Nghị viện (Anh, Nhật Bản).

Việc triệu tập các kỳ họp bất thường được tiến hành theo sáng kiến của Chủ tịch Thượng hoặc Hạ nghị viện (Italia, Thổ Nhĩ Kỳ) người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ (Pháp, Bỉ, Nhật), đồng thời có thể theo yêu cầu của một số lượng nghị sĩ nhất định của Thượng viện hoặc Hạ viện. Ở Nhật và Hy Lạp con số này là 1/4, ở Italia là 1/3, ở Pháp là trên 50%. Con số này chỉ cần đủ ở một viện, chủ yếu là ở Hạ viện.

2. Thủ tục lập pháp của Nghị viện:

Quá trình làm luật trải qua 4 giai đoạn:

2.1 Sáng kiến luật

Sáng kiến luật thuộc về các Nghị sĩ, người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ. Ở một số nước sáng kiến luật còn thuộc về các ủy ban thường trực của Quốc hội (Nghị viện). Ở Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ còn có quy định về sáng kiến luật của nhân dân. Ở Italia nếu một dự án luật có sự ủng hộ của 50.000 cử tri thì được đưa ra Nghị viện xem xét.

Hiện nay sáng kiến luật chủ yếu thuộc về Chính phủ. Khoảng 90% các dự án luật trở thành luật là của Chính phủ hoặc của các Nghị sĩ do Chính phủ ủy nhiệm.

ở một số nước, ví dụ Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật một sáng kiến luật của Nghị sĩ chỉ được đem ra xem xét khi dự án luật đó đã được một tập thể các Nghị sĩ ủng hộ.

>&gt Xem thêm:  Chế độ chính trị là gì ? Mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng chính trị, tổ chức xã hội

2.2 Thảo luận luật

Việc thảo luận dự án luật được chia thành các giai đoạn gọi là các lần đọc.

Lần đọc đầu tiên thổ hiện việc bắt đầu xem xét dự án luật bằng việc đọc tên và gọi các vấn đề cơ bản của dự luật. Công việc này thông thường do Chủ tịch hai viện tiến hành. Kết thúc giai đoạn này dự án luật có thể bị bác bỏ. Nếu không bị bác bỏ sau lần đọc đầu tiên dự án sẽ chuyển cho các ủy ban thường trực phù hợp với chuyên ngành đã phân định. Vai trò của các ủy ban thường trực phù hợp với chuyên ngành đã phân định. Vai trò của các ủy ban thường trực có thể rất lớn. Theo Điều 72 của Hiến pháp Italia các ban thường trực có thể có quyền quyết định cuối cùng việc tiếp nhận hay không tiếp nhận các dự án luật trừ các luật sửa đổi Hiến pháp, Luật Bgu cử, Luật Tài chính và Ngân sách, luật về ủy nhiệm làm luật và về vấn đề phê chuẩn các Điều ước quốc tế. Sau khi xem xét ở các ủy ban thường trực dự án luật được gửi lại các viện của Nghị viện. Đây là giai đoạn đọc thứ 2. Giai đoạn này trước hết bắt đầu bằng việc đọc những nhận xét của ủy ban thường trực và thảo luận ở Nghị trường. Ở giai đoạn này dự án luật cũng có thể bị bác bỏ. Giai đoạn thứ ba là “giai đoạn nghe các ý kiến chống đối hoặc ủng hộ dự luật và biểu quyết thông qua”.

2.3 Thông qua luật

Thông thường các dự luật được biểu quyết với đa số phiếu thuận sẽ trở thành luật. Việc bỏ phiếu tiến hành theo từng viện.

Ở Italia việc thông qua luật chủ yếu do các ủy ban thường trực của hai viện biểu quyết. Dự án trở thành luật nếu được 4/5 tổng số thành viên của ủy ban bỏ phiếu thuận. Quyết định của ủy ban có thể được đưa ra Nghị viện xem xét lại theo yêu cầu của Chính phủ hoặc của 1/10 tổng số Nghị sĩ hoặc của 1/4 thành viên ủy ban. Từ năm 1.958 đến 1976 ủy ban của Nghị viện Italia đã thông qua được 5.733 dự án luật (chiếm khoảng 80%) các dự án luật.

2.4 Công bố luật

Việc công bố luật thông thường do nguyên thủ quốc gia thực hiện trong vòng 10 hoặc 15 ngày sau khi luật đã thông qua.

Trong thời gian này một số Nhà nước tư sản, Ví dụ như Hoa Kỳ cho phép Tổng thống có quyền phủ quyết luật. Việc phủ quyết này của Tổng thống buộc Nghị viện phải thảo luận lại lần thứ hai. Trong lần này luật chỉ có thể được thông qua nếu đủ từ 2/3 trở lên số phiếu thuận.

3. Hoạt động của Nghị viện Pháp

3.1 Các kỳ họp

Hoạt động chủ yếu của Nghị viện là các kỳ họp của Nghị viện. Có thể phân biệt các loại kỳ họp sau đây:

* Kỳ họp thường kỳ

Mỗi năm có hai kỳ họp thường kỳ.

>&gt Xem thêm:  Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ?

 • Kỳ họp mùa xuân bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 và kéo dài 90 ngày.
 • Kỳ họp mùa thu bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 và kéo dài 80 ngày.

Bắt đầu từ nền cộng hòa thứ tư, thời gian kéo dài của các kỳ họp thường kỳ trong mỗi năm được quy định như sau:

 • 8 tháng theo quy định của Hiến pháp năm 1946;
 • 212 ngày theo Luật sửa đổi Hiến pháp năm 1954;
 • 170 ngày theo quy định của Hiến pháp năm 1958.

Từ nãm 1993 Quốc hội Pháp họp mỗi năm từ 850 giờ đến 900 giờ. Nếu mỗi ngày Quốc hội làm việc 8 giờ thì thời gian họp mỗi năm là 112 ngày.

 • Kỳ họp bất thường

Các kỳ họp bất thường có thổ theo sáng kiến của Thủ tướng hoặc theo sáng kiến của Quốc hội và phải có chương trình nghị sự chính xác (Thượng Nghị viện không có quyền này). Tùy theo sáng kiến thuộc về Thủ tướng hay Quốc hội mà các quy tắc áp dụng có thể khác nhau.

 • Theo sáng kiến của Thủ tướng thì thời gian của kỳ họp không hạn chế và Thủ tướng có thể yêu cầu mở một kỳ họp mới ngay ngày hôm sau ngày kết thúc kỳ họp vừa qua.
 • Nếu theo sáng của Quốc hội (đa số Hạ nghị sĩ đề nghị) thì kỳ họp không thể kéo dài qúa 12 ngày. Và kỳ họp có thể kết thúc trước 12 ngày nếu chương trình làm việc đã hết.

Mặt khác Hạ nghị viện (Quốc hội) không thể yêu cầu tổ chức một kỳ họp bất thường mới trước một tháng kể từ khi kỳ họp bất thường vừa kết thúc.

 • Kỳ họp đặc biệt

Hiến pháp năm 1958 quy định ba trường hợp Nghị viện phải triệu tập phiên họp đặc biệt (còn gọi là phiên họp toàn quyền). Đó là ba trường hợp sau đây:

 • Khi các thể chế chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền quốc gia có nguy cơ bị đe dọa
 • Sau cuộc bầu cử Quốc hội mới vì lý do Quốc hội bị giải tán trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Nghị viện nhóm họp để nghe thông điệp của Tổng thống.

Từ năm 1958 đến nay đã có 5 kỳ họp đặc biệt (1961, 1968, 1981, 1988, 1997).

3.2 Hoạt động của các cơ quan của Nghị viện

 • Chủ tịch viện: Mỗi viện bầu ra một vị chủ tịch viện. Chủ tịch viện là người chủ tọa các phiên họp và thực hiện vai trò Speaker (người phát ngôn) của viện.
 • Ban lãnh đạo viện: Ở mỗi viện có một ban lãnh đạo. Chủ tịch viện là người đứng đầu ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo của Hạ nghị viện gồm 22 người, ban lãnh đạo của Thượng nghị viện do hội nghị toàn thể Nghị sĩ của viện bầu ra với nhiệm kỳ 1 năm ở Hạ viện và nhiệm kỳ 3 năm ở Thượng viện.
 • Các nhóm Nghị sĩ.

Các nhóm Nghị sĩ hình thành theo quan điểm chính trị. Thông thường ở Hạ viện 20 đại biểu trở lên có thể thành lập 1 nhóm.

Ở Thượng viện thì 15 người trở lên hình thành 1 nhóm Nghị sĩ.

Hạ nghị viện Pháp hiện nay có 4 nhóm:

>&gt Xem thêm:  Cải cách bộ máy nhà nước là gì ? Khái niệm về bộ máy nhà nước ?

 • Đảng cộng sản (PC);
 • Đảng xã hội (PS);
 • Liên minh dân chủ vì nước Pháp (UDF);
 • Đảng tập hợp vì nền cộng hòa (RPR).

Ở Thượng nghị viện hình thành 6 nhóm Nghị sĩ.

 • Hội đồng các chủ tịch.

Hội nghị các chủ tịch được hình thành năm 1911. Đây là hoạt động nhằm mục đích tổ chức công việc của Nghị viện. Hội nghị các Chủ tịch đóng vai trò là cơ quan nối liền các mối quan hệ mỗi viện với Chính phủ. Thành phần tham dự hội nghị các chủ tịch bao gồm chủ tịch và các phó chủ tịch của hai viện, chủ tịch các ủy ban thường trực (hoặc ủy ban đặc biệt) của Quốc hội, chủ tịch của đại diện cộng đồng châu Âuín, chủ tịch ủy ban tài chính của hạ viện, một thành viên của Chính phủ (có thể là thủ tướng).

Hội nghị các chủ tịch quyết định chương trình nghị sự của Nghị viện trong các kỳ họp.

* Các cuộc tranh luận của Nghị viện.

Chủ tịch các viện định hướng việc tranh luận trong nghị trường và đảm bảo trật tự, kỹ thuật của phiên họp.

Theo quy định chung các đại biểu muốn phát biểu phải đăng ký với chủ tọa trừ trường hợp đặc biệt do cuộc tranh luận tạo ra. Thời gian tranh luận được giành cho các nhóm đại biểu tương đương nhau. Các chủ tịch các nhóm chọn người phát biểu quan điểm của nhóm. Các nghị sĩ của Pháp thông thường chọn cách phát biểu mang tính diễn thuyết chứ không đọc bài viết chuẩn chuẩn bị sẵn trên giấy của mình và quy định của các viện là phải nói chứ không đọc. Tuy nhiên, cũng nhiều người không tôn trọng quy định này.

Việc bỏ phiếu của Nghị sĩ được tiến hành với nhiều hình thức, bỏ phiếu bằng giơ tay (là hình thức hay sử dụng nhất); bỏ phiếu bằng đứng hoặc ngồi; bỏ phiếu công khai với việc sử dụng một hệ thóng điện tử; bỏ phiếu công khai trên diễn đàn. Việc bỏ phiếu phải do các đại biểu tự mình thực hiện trực tiếp, không được ủy nhiệm cho đại biểu khác. Quy định này nhằm hạn chế sự vắng mặt của các Nghị sĩ. Tuy nhiên trong thực tế việc áp dụng hệ thôhg điện tử đã dễ dàng làm cho các Nghị sĩ vi phạm quy định này. Các nghị sĩ chỉ cần trao chìa khóa hộp số nơi họ bấm nốt là người đồng nghiệp của họ có thể bỏ phiếu thay.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Điều 34 của Hiến pháp Nước Pháp 1958 lĩnh vực lập pháp Nghị viện ban hành luật để điều chỉnh bao nhiêu lĩnh vực?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 34 thì Nghị viện ban hành luật để điều chỉnh 15 lĩnh vực.

Câu hỏi: Những Tổng thống nào đã từng đứng ra giải tán hạ nghị viện của Pháp?

Trả lời:

Tổng thống Francois Mitterrand đã hai lần giải tán Hạ nghị viện còn đương kim Tổng thống Jacques Chirac cũng đã một lần giải tán Hạ nghị viện.

Câu hỏi: Việc thành lập Hội đồng hiến pháp để phán xử tính hợp hiến của luật ở Pháp đã đem lại kết quả gì?

Trả lời:

Việc thành lập Hội đồng hiến pháp để phán xử tính hợp hiến của luật cũng được coi như là thiết chế hạn chế vai trò của Nghị viện.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/quy-che-lam-viec-cua-nghi-vien-va-thu-tuc-lap-phap.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,791,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5343,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1762,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5163,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Quy chế làm việc của Nghị viện và thủ tục lập pháp?
Quy chế làm việc của Nghị viện và thủ tục lập pháp?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413281/quy-che-lam-viec-cua-nghi-vien-va-thu-tuc-lap-phap-413281.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/quy-che-lam-viec-cua-nghi-vien-va-thu.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/quy-che-lam-viec-cua-nghi-vien-va-thu.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy