Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp, ngân sách tài chính, đối ngoại, phòng thủ quốc gia?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993

Hiến pháp Italia 1947

Hiến pháp Nhật Bản 1946

hiến pháp cộng hòa Xéc năm 1992

Đạo luật Liên bang Áo năm 1970

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Thẩm quyền của Nghị viện:

​1.1 Thẩm quyền trong lĩnh vực lập pháp

Thẩm quyền này có thể chia thành 2 giai đoạn:

>&gt Xem thêm:  Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì ?

Giai đoạn đầu của Chủ nghĩa tư bản khi chủ nghĩa Nghị viện đang hưng thịnh thì Nghị viện có thể ban hành bất cứ đạo luật nào mà Nghị viện thấy cần thiết để điều chỉnh các quan hệ xã hội;

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản độc quyền cho đêh nay. Ở giai đoạn này quyền hạn lập pháp của Nghị viện bị hạn chế. Xu hướng chung là Nghị viện chỉ được phép ban hành những luật mà những luật đó không can thiệp sâu vào lĩnh vực hành pháp. Ví dụ, Hiến pháp năm 1958 của Pháp hạn chế phạm vi các lĩnh vực mà Nghị viện ban hành luật tại Điều 34. Hiến pháp nhiều Nhà nước tư sản khác cũng quy định các vấn đề tương tự.

Tuy nhiên có một số Nhà nước tư sản như Anh, Hy Lạp, Nhật Bản không hạn chế phạm vi lập pháp của Nghị viện.

1.2 Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực ngân sách và tài chính

 • Nghị viện quy định về quản trị tài chính quốc gia;
 • Quyết định ngân sách nhà nước;
 • Thực hiện quyền kiểm sát thanh tra việc thu và chi ngân sách Nhà nước;
 • Quyết định việc lập và thu các loại thuế cũng như quyền lập pháp, quyền của Nghị viện trong lĩnh vực này cũng có xu hướng bị cơ quan hành pháp lấn át.

1.3 Thẩm quyền trong lĩnh vực đối ngoại và phòng thủ quốc gia

Theo nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân thì Nghị viện - cơ quan dân cử, cơ quan đại diện của nhân dân có quyền quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình. Tuy nhiên trên thực tế Tổng thống hoặc Chính phủ có thể đặt Nghị viện trước một việc đã rồi để buộc Nghị viện phải phê chuẩn. Nghị viện quyết định ngân sách quốc phòng, quyết định việc gia nhập các liên minh quân sự, quy định điều kiện gọi phục vụ quân sự. Nghị viện có quyền phê chuẩn hoặc hủy bỏ tất cả các hiệp ước do Chính phủ ký kết. Còn ở Pháp, Italia và Cộng hòa Liên bang Đức thì Nghị viện chỉ có quyện phê chuẩn hoặc hủy bỏ một số hiệp ước quan trọng. Để đánh giá vai trò của Nghị viện trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại cần thiết phải xác định sự ảnh hưởng của Nghị viện đối với nội dung của các hiệp ước quốc tế. Ở Pháp quy chế Nghị viện không cho phép Nghị viện biểu quyết từng điều khoản của Hiệp ước mà chỉ cho phép biểu quyết phê chuẩn hay không phê chuẩn toàn văn bản Hiệp ước. Nhiều nhà nước khác cũng có những quy định tương tự như vậy. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ, Thượng nghị viện trong nghị quyết về phê chuẩn Hiệp ước quốc tế có thể sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều nào của Hiệp ước. Ở một số quốc gia Hiến pháp còn quy định những Hiệp ước quốc tế liên quan đến các vấn đề chính trị, quốc phòng, tài chính, lãnh thổ quốc gia và những Hiệp ước có thể dẫn đến sự thay đổi một đạo luật trong nước thì Chính phủ phải được sự chấp thuận của Nghị viện trước lúc ký kết (Hiến pháp Tây Ban Nha, Đan Mạch, Italia).

Ngoài thẩm quyền phê chuẩn các Hiệp ước quốc tế Nghị viện còn có thẩm quyền phê chuẩn hoạt động đối ngoại của Chính phủ. Tuy nhiên, sự phê chuẩn này chỉ mang tính hình thức. Đó chỉ là cách để kiểm tra hoạt động đối ngoại của Chính phủ.

1.4 Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực tư pháp

Ở đa số các nhà nước tư sản Nghị viện có quyền luận tội và xét xử Tổng thống cũng như các quan chức cao cấp của bộ máy Nhà nước theo thủ tục gọi là đàn hạch (Impeachment). Ở nước Anh Hạ nghị viện luận tội và Thượng nghị viện kết tội.

Ở Hoa Kỳ theo quy định của Hiến pháp Hạ nghị viện có quyền buộc tội các quan chức cao cấp của Nhà nước. Khi luận tội Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ thì điều khiển phiên họp xét xử của Thượng viện là Chánh tòa Pháp viện tối cao. Hình phạt là sự cách chức đối với các quan chức phạm tội. Còn các hình phạt khác theo Luật Hình sự thì tòa án tuyên phạt theo thủ tục bình thường.

Ở một số nhà nước tư sản như Nhật, Pháp, Italia và các quốc gia mà Nghị viện chỉ có một viện thì việc khởi tố thuộc thẩm quyền của toàn Nghị viện. Sau đó tòa án đặc biệt sẽ xét xử (Hy Lạp, Pháp, Đan Mạch, Nhật Bản) hoặc do Tòa án Hiến pháp hoặc Pháp viện tối cao xét xử.

1.5 Quyền hạn của Nghị viện trong lĩnh vực giám sát hoạt động của bộ máy hành pháp

Nghị viện có quyền chất vấn Chính phủ, đòi hỏi Chính phủ phải giải trình trước Nghị viện việc thực hiện các hoạt động đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên ở các nước mà Tổng thống có quyền giải tán Hạ nghị viện (ví dụ ở Pháp) thì việc chất vấn cũng chỉ mang tính chất hình thức. Vì trong trường hợp Hạ nghị viện quá mâu thuẫn với Chính phủ do Tổng thống thành lập, Tổng thống sẽ giải tán Hạ nghị viện. Ở một số nước theo thể chế Cộng hòa Tổng thống, Chính phủ không chịu trách nhiệm trước Nghị viện mà chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thống nên thông thường Nghị viện chỉ chất vấn Tổng thống.

Theo thể chế Cộng hòa Nghị viện, Nghị viện có thể bỏ phiếu không tín nhiệm buộc Chính phủ phải giản tán.

>&gt Xem thêm:  Chế độ chính trị là gì ? Mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng chính trị, tổ chức xã hội

Ớ nhiều Nhà nước tư sản để kiểm tra hoạt động của Chính phủ Nghị viện thành lập các ủy ban thường trực hoặc bổ nhiệm một số nhân viên thanh tra gọi là “Ombudsman”.

2. Chủ quyền tối cao của Nghị viện ở đất nước Anh.

Vào thế kỷ XIX, một luật gia, một nhà Hiến pháp học Anh nổi tiếng là A.v. Dicey đã viết rằng: “ Hai trụ cột của Hiến pháp Anh là chủ quyền tối cao của Nghị viện và nhà nước pháp quyền”. Theo học thuyết chủ quyền tối cao thuộc về Nghị viện, Nghị viện có thể ban hành bất kỳ luật nào mà nó muốn. Các luật do Nghị viện ban hành có hiệu lực tối cao và là nguồn cuối cùng của pháp luật. Điều này trái ngược với các nước có Hiến pháp thành văn, tất cả các luật do Nghị viện ban hành đều không được trái với Hiến pháp. Rất nhiềư luật của Liên hiệp vương quốc Anh có ý nghĩa như là Hiến pháp. Ví dụ, Nghị viện Anh có quyền kéo dài nhiệm kỳ của mình. Đạo luật năm 1911 và năm 1949 quy định nhiệm kỳ của Nghị viện là 5 năm, tuy nhiên nó có thể kéo dài nếu 2 Viện đồng ý. Quyền này được sử dụng trong thòi kỳ Đại chiến thế giới lần thứ hai. Nghị viện thành lập năm 1935 đã kéo dài nhiệm kỳ của mình đến năm 1945. Tuy nhiên, Vua vẫn giữ lại quyền giải tán Nghị viện theo tư vấn của Thủ tướng. Nghị viện có quyền thay đổi diện mạo của các viện và mối quan hệ giữa hai viện. Luật năm 1999 đã thay đổi thành viên của Thượng viện, huỷ bỏ 92 Thượng nghị sĩ là quý tộc kế truyền. Nghị viện không những có quyền kéo dài nhiệm kỳ mà còn có quyền quyết định hàng thừa kế ngai vàng. Quyền này đã được thực hiện trong thời gian gần đây nhất bằng việc ban hành Luật thoái vị ngai vàng 1936 với hệ quả của nó là Vua Edward vin thoái vị và con, cháu của vị vua này đã mất quyền thừa kế ngai vàng. Nghị viện còn có quyền tước bỏ và điều chỉnh quyền lực của Vua.

Theo quy định của Luật tổ chức nghị viện, Nghị viện bao gồm Vua, Thượng viện, Hạ viện. Hạ viện có 646 thành viên do nhân dân bầu theo chế độ bầu cử đơn danh và đa số tương đối (first past the post system). Luật về Thượng viện năm 1999 quy định Thượng viện bao gồm 26 giám mục (bishop) của các nhà thờ của Anh, 92 đại biểu bầu từ các quý tộc kế truyền (hereditary peer) và khoảng vài trăm quý tộc suốt đời (life peer).

Quyền bổ nhiệm các giám mục các nhà thờ Anh, quyền phong tặng danh hiệu quý tộc kế truyền và quý tộc suốt đời thuộc về Vua theo tư vấn của Thủ tướng. Theo Luật nghị viện năm 1911 và 1949 Nghị viện có thể, trong một số hoàn cảnh nhất định, thông qua luật không cần sự tán đồng của Thượng viện. Mặc dù tất cả các văn bản luật do Nghị viện thông qua phải được Vua phê chuẩn mới trở thành luật nhưng trên thực tế từ năm 1708 đến nay Vua Anh chưa bao giờ từ chối phê chuẩn.

Hạ viện Anh (House of commons) có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ (to pass a motion of no confidence in the Government) buộc Chính phủ phải từ chức. Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm không cần phải Thượng viện hay Vua phê chuẩn.

Nghị viện cũng có truyền thống có thể cách chức các bộ trưởng theo thủ tục đàn hạch, theo đó Hạ viện buộc tội và Thượng viện xét xử. Tuy nhiên, từ năm 1806 đến nay quyền này của Nghị viện không được sử dụng. Luật cải cách Hiến pháp năm 2005 cũng cho phép Nghị viện cũng có thể xét xử theo thủ tục đàn hạch để cách chức các thẩm phán nếu họ có hành vi không phù hợp với tư cách thẩm phán.

Nghị viện Anh có khá nhiều quyền vì thế một nhà Hiến pháp học của Anh là Enoche Powel đã viết: “Ngoài lịch sử Nghị viện nước Pháp vẫn có lịch sử của mình nhưng nếu bỏ qua lịch sử Nghị viện nước Anh không còn tồn tại”. Nhận xét này cũng rất phù hợp với câu châm ngôn nổi tiếng về Nghị viện Anh: “The Parliament can do every thing except changing the man to the woman”(Nghị viện có thể làm được tất cả trừ việc biến người đàn ông thành người đàn bà).

3. Thẩm quyền của Nghị viện Pháp

Nếu với nền cộng hòa đệ tam, đệ tứ, Nghị viện Pháp đã là trung tâm của chính trị Pháp vì nó có vai trò quyết định đối với những ván đế chính trị quan trọng của dân tộc thì với nền cộng hòa đệ ngũ và Hiến pháp năm 1958 vai trò chính trị của Nghị viện đã bị đẩy lùi vào hàng thứ ba sau Tổng thống và Chính phủ. Với việc nhiệm kỳ rất dài là 7 năm lại có quyền giải tán Quốc hội, Tổng thống Pháp trở thành nhân vật trung tâm của nền chính trị Pháp. Bên cạnh đó Hiến pháp năm 1958 tại Điều 20 còn quy định: “Chính phủ Pháp quyết định và lãnh đạo nền chính trị của dân tộc”. Với quy định này cơ quan hành pháp đã chiếm ưu thế trong cơ chế quyền lực. Nhiều cuộc cải cách xã hội lớn đã xảy ra không phải bằng nghị quyết của Quốc hội.

>&gt Xem thêm:  Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ?

Nếu trước đây lĩnh vực lập pháp của Nghị viện không bị hạn chế thì giờ đây với quy định tại Điều 34 của Hiến pháp 1958 lĩnh vực lập pháp của Nghị viện bị hạn chế trong những phạm vi nhất định. Theo quy định tại Điều 34 thì Nghị viện ban hành luật để điều chỉnh 15 lĩnh vực sau đây:

 • Quyền công dân và những đảm bảo cơ bản cho công dân để thực hiện các quyền, tự do được thừa nhận; những nghĩa vụ về tài sản hoặc nhân thân do nhu cầu quốc phòng đòi hỏi.
 • Quốc tịch, địa vị và khả năng các cá nhân, chế độ hôn nhân, thừa kế, biếu tặng.
 • An định trọng tội, khinh tội và các hình phạt, thủ tục hình sự, ân xá, thiết lập trật tự tư pháp mới và quy chế thẩm phán.
 • Cơ sở, giá ngạch, thể thức thu thuế khóa, quy chế phát hành tiền tệ.
 • Chế độ bầu cử nghị viện và các hội đổng địa phương.
 • Thiết lập các loại công sở.
 • Những đảm bảo căn bản dành cho công chức dân sự và nhân viên quân sự của Nhà nước.
 • Quốc hữu hóa các doanh nghiệp và việc chuyển giao sở hữu doanh nghiệp từ khu vực công sang khu vực tư.
 • Tổ chức tổng quát về quốc phòng
 • Về nền hành chính tự do của các tập thể địa phương, thẩm quyền và nguồn tài chính của họ;
 • Về giáo dục;
 • Về chế độ sở hữu, các quyền đối vật và nghĩa vụ dân sự, nghĩa vụ thương mại;
 • Quyền làm việc, lập nghiệp đoàn, an ninh xã hội.
 • Luật tài chính quy định các nguồn thu và thuế quốc gia ngoại trừ các vấn đề đã quy định trong luật tổ chức.
 • Về kế hoạch ấn định mục tiêu hoạt động kinh tế và xã hội của nhà nước.

Như vậy ngoài những vấn đề nói trên là lĩnh vực lập quy của Chính phủ. Nghị viện không thể ban hành luật ngoài phạm vi mà Hiến pháp quy định. Hơn thế nữa các dự án luật do các Nghị sĩ đề xuất ngày càng ít đi và ngược lại từ phía Chính phủ đề xuất lại tăng lên.

Việc thành lập Hội đồng hiến pháp để phán xử tính hợp hiến của luật cũng được coi như là thiết chế hạn chế vai trò của Nghị viện.

Những vấn đề đặc biệt quan trọng giờ đây không còn do Nghị viện quyết định mà người ta dùng trưng cầu dân ý để quyết định. Sự khủng hoảng của Nghị viện Pháp còn thể hiện ở sự đổi ngôi thường xuyên của Đảng cầm quyền trong Nghị viện dẫn đến sự thay đổi thường xuyên Chính phủ. Một nhiệm kỳ Tổng thống có thể thay đổi 2,3 lần Chính phủ. Trong 12 năm đầu của nền cộng hòa thứ 5 đã 24 lần thay đổi Chính phủ. Khi Nghị viện bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ buộc Chính phủ phải giải tán thì Tổng thống cũng có thể “trả đũa” bằng cách tuyên, bố giải tán 'Hạ nghị viện. Tổng thống Francois Mitterrand đã hai lần giải tán Hạ nghị viện còn đương kim Tổng thống Jacques Chirac cũng đã một lần giải tán Hạ nghị viện.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Cải cách bộ máy nhà nước là gì ? Khái niệm về bộ máy nhà nước ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nghị viện ở Anh bao gồm những ai?

Trả lời:

Nghị viện Anh gồm Nhà vua và hai viện: Viện Bình dân (Hạ viện) và Viện Quý tộc (Thợng viện). 

Câu hỏi: Uỷ ban toàn viện bao gồm những ai?

Trả lời:

Uỷ ban toàn viện bao gồm toàn bộ thành viên của Viện.

Câu hỏi: Các uỷ ban chuyên môn của Anh được thành lập từ năm nào?

Trả lời:

Các uỷ ban chuyên môn đợc thành lập từ năm 1979 để giúp Viện giám sát hoạt động của các bộ, ngành của Chính phủ.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-nghi-vien-trong-linh-vuc-lap-phap-ngan-sach-tai-chinh-doi-ngoai-phong-thu-quoc-gia.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,780,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5311,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1745,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5120,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp, ngân sách tài chính, đối ngoại, phòng thủ quốc gia?
Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp, ngân sách tài chính, đối ngoại, phòng thủ quốc gia?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413279/tham-quyen-cua-nghi-vien-trong-linh-vuc-lap-phap-ngan-sach-tai-chinh-doi-ngoai-phong-thu-quoc-gia-413279.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/tham-quyen-cua-nghi-vien-trong-linh-vuc.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/tham-quyen-cua-nghi-vien-trong-linh-vuc.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy